Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hojení ran: Kazuistiky
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Těhotenství vedlo ke spontánnímu zhojení chronické rány u mladé ženy

Specializace: dětská chirurgie chirurgie všeobecná interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hojení ran

Vydáno: 18.4.2014

Těhotenství vedlo ke spontánnímu zhojení chronické rány u mladé ženy

Je známo, že sexuální hormony významně ovlivňují fyziologii kůže. Důležitou roli mají patrně i v procesu hojení ran. Estrogeny ho podporují, androgeny naopak působí antagonisticky. Italští autoři publikovali kazuistiku popisující spontánní zhojení chronické rány u mladé ženy během těhotenství, která podporuje předpoklad, že by lokální nebo systémové podávání estrogenů mohlo být terapeutickou alternativou léčby chronických ran, např. u starších nemocných, u nichž jsou hladiny estrogenů fyziologicky nižší.

Třicetiletá žena utrpěla při dopravní nehodě před pěti lety těžké poškození nohy s mnohočetnými frakturami. Končetinu se podařilo zachránit, ale nikdy se zcela nezhojila. Pro významnou ztrátu tkáně byla lokálně obnažená tibia. Angiografie ukázala průchodnost pouze perineální arterie, což bylo zřejmě důvodem, proč nemohlo dojít ke kompletnímu uzavření rány. Léze byla opakovaně léčena štěpy tukové tkáně, podtlakovou terapií a různými biointeraktivními krycími materiály.

Poté, co žena vyhledala pomoc na klinice plastické chirurgie, vypracovali ošetřující lékaři chirurgický plán, který byl zahájen odstraněním neživé tkáně. Další chirurgické kroky však pacientka odmítla a docházela již jen na pravidelné převazy, které byly prováděny s použitím fyziologického roztoku. Konzervativní terapie trvala pět měsíců a nepřinesla žádné zlepšení. Poté pacientka otěhotněla a léze se začala hojit. V šestém měsíci těhotenství pokryla granulační tkáň kompletně kost a vyplnila i zbytek rány. Poté se pacientka přestěhovala a nebylo již možné její další sledování.

Estrogeny působí protizánětlivě, antioxidačně a up-regulují telomerázy, což kontrastuje se stárnutím buněk. V souvislosti s hojením ran podporují estrogeny aktivitu keratinocytů a dermálních fibroblastů i angiogenezi. Hormonální substituční terapie snižuje riziko venózních ulcerací u starších žen. Mimoto jsou u pacientů s historií chronické rány ve srovnání se stejně starými kontrolami nacházeny nižší hladiny dehydroepiandrosteronu, lokálního prekurzoru estrogenů.

Hladiny estradiolu v těhotenství jsou ve 40. týdnu zvýšeny až 32×, což spolu se změnami prokrvení, retencí tekutin a dostupností paralelních alternativních signálních drah a metabolitů ovlivňujících hojení mohlo v popisovaném případě přispět k výraznému zvratu stavu pacientky. I když plné objasnění role sexuálních hormonů v procesu hojení ran vyžaduje ještě intenzivní zkoumání, hormonální terapie je nadějnou terapeutickou alternativou u pacientů s nehojícími se ranami.

the

Zdroj: Lancerotto L., Lago G., Pescarini E., et al. Therapeutic Effects of Pregnancy on a Chronic Skin Ulcer. Eplasty 2013; 13: e29.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Neuropatie výrazně zpomaluje proces hojení u povrchových ran

Studie publikovaná v časopise PLoS One se věnuje neuropatii krátkých vláken. Tento typ neuropatie je běžný u pacientů s diabetem. Následkem bývá neurogenní zánět a výrazné zpomalení procesu hojení všech defektů. Princip, kterým k uvedenému dochází, však není ani v dnešní době zcela pochopen.

Zpracované štěpy lidské amniové a choriové tkáně můžou pomoci při hojení ran

Zpracovaný dehydratovaný štěp lidské amniové/choriové tkáně si zachovává biologické vlastnosti potřebné pro ovlivnění 4 základních procesů probíhajících při hojení ran: proliferace buněk, zánětu, aktivity metaloproteinázy a přísunu progenitorových buněk.

Nový Index hojení ran ukáže pravděpodobnost zhojení rány

V USA byl na základě analýzy téměř 51 000 případů vyvinut index pro určení pravděpodobnosti zhojení rány, tzv. index hojení ran (Wound Healing Index), který vychází z charakteristik rány i průvodních chorob a stavu pacienta.Všechny novinky