Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hojení ran: Kazuistiky
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Přípravek HemaGel urychluje hojení poranění vzniklých při porodu

Specializace: dětská chirurgie chirurgie všeobecná interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hojení ran

Vydáno: 10.6.2015

Přípravek HemaGel urychluje hojení poranění vzniklých při porodu

Trauma rodičky je častou porodnickou komplikací. Jeho následná léčba přitom může být podpořena například systémy vlhkého hojení ran. Jedním z nich je patentovaný český prostředek HemaGel, který zlepšuje rozvoj granulační tkáně a vytváří vhodné prostředí pro reparační procesy.

Přípravek HemaGel vede, kromě standardních výhod hydrogelové terapie ran, také k vychytávání volných kyslíkových radikálů (ROS) v prostředí poraněné tkáně. ROS se zvýšeně tvoří během zánětu, omezují hojení traumatizovaných buněk a stojí za jedním z patofyziologických mechanismů rozšiřování léze i do zdravé tkáně. Do struktury přípravku HemaGel je zabudován sterický amin, který působí jako scavenger ROS, a kyslíkové radikály jsou tak převáděny na neškodné, stabilní molekuly. Mimo porodnické trauma je HemaGel s výhodou používán v léčbě akutních i chronických ran charakteru popálenin, exkoriací, trofických defektů a dekubitů nebo ran hojících se per secundam. Přípravek HemaGel se nevstřebává, funkci lokálně zajišťuje jeho chemická struktura. Reparace tkáně je podpořena především eliminací faktorů, které přirozenému hojení zabraňují. Molekuly HemaGelu navíc neuvolňují vodu, a rána tak není vystavena maceraci. Látka je účinná během celého procesu hojení. V průběhu exsudativní fáze absorbuje sekret, omezuje tvorbu ROS, napomáhá odloučení nekróz a působí mikrobicidně. Během granulační fáze pak podporuje vznik granulací, v případě hlubokých ran zvyšuje jejich vznik od spodiny rány a brání jejímu předčasnému uzavření. Použití HemaGelu má význam také ve fázi eliminační, kdy zlepšuje dělení a přerůstání kožních buněk od okrajů rány, změkčuje a zvláčňuje novou tkáň a zabraňuje kompresi jizvené tkáně a tím stažení okolní pokožky.

V rámci klinického testování byl přípravek HemaGel zkoušen také na Gynekologicko-porodnické klinice FN v Plzni. Jednalo se o dvojitě zaslepený placebem kontrolovaný experiment, kterého se zúčastnilo 30 pacientek. Ukázalo se, že nemocné, u kterých byl HemaGel použit, pociťovaly nižší bolestivost episiotomie. Hojení poranění perinea u nich bylo rychlejší a vedlo k lepším kosmetickému efektu v hodnocené době 14 dní od porodu. Použití HemaGelu bylo zcela bezpečné, během klinických zkoušek nenastaly žádné nežádoucí příhody a nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky.

Mimo porodnické trauma je HemaGel s výhodou používán v léčbě akutních i chronických ran charakteru popálenin, exkoriací, trofických defektů a dekubitů nebo ran hojících se per secundam.

(ond)

Zdroj: http://www.hemagel.cz/studie

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 22x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Široká paleta možností léčby sinus pilonidalis a jejich srovnání

Pilonidální sinus je nepříjemné zánětlivé onemocnění, jímž trpí nezanedbatelný počet pacientů. Léčba má širokou paletu možností bez existujícího konsenzu, které řešení je nejefektivnější.

Rekombinantní trombomodulin by podle experimentálních výsledků mohl urychlovat hojení ran u diabetiků

Podle právě publikované práce snižuje prostředí bohaté na glukózu expresi látek podporujících hojení ran v keratinocytech (trombomodulinu a toll-like receptoru – TLR-4), a to zřejmě prostřednictvím TNF-α (tumor necrosis factor α). Naproti tomu rekombinantní trombomodulin zvyšuje expresi TLR-4 a podporuje hojení ran u diabetiků. 

Úloha senescentních buněk v procesu hojení

Senescence neboli stárnutí je stadium buněčného života, při kterém buňka ztrácí svoji schopnost dělení. Mění své morfologické vlastnosti, zůstává však stále metabolicky aktivní a nezaniká.Všechny novinky