Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hojení ran: Kazuistiky
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Oxidační stres a apoptóza u diabetiků s nehojící se chronickou ránou

Specializace: dětská chirurgie chirurgie všeobecná interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hojení ran

Vydáno: 7.4.2012

Oxidační stres a apoptóza u diabetiků s nehojící se chronickou ránou

Indická studie prokázala zvýšenou míru apoptózy u pacientů s nekompenzovaným diabetem 2. typu a u skupiny s nehojící se diabetickou nohou pak vyšší oxidační stres. To svědčí pro významnou úlohu oxidačního stresu a apoptózy při zhoršeném hojení ran. Hyperglykemie vede k tvorbě volných radikálů, které způsobují oxidační stres a apoptózu různých buněk. Cílem uvedené studie bylo zhodnotit korelaci mezi oxidačním stresem a markery apoptózy v lymfocytech diabetiků s chronickou nehojící se ránou.

Zařazeno bylo třicet zdravých dobrovolníků, 30 pacientů s nekompenzovaným diabetem 2. typu a třicet pacientů s nekompenzovaným diabetem 2. typu a nehojící se neuropatickou diabetickou nohou. Oxidační stres byl hodnocen v lyzátu lymfocytů podle obsahu superoxiddismutázy, katalázy, glutathionu a malonyldialdehydu. Dále byla hodnocena exprese proteinů známých jako pro-apoptické a anti-apoptické markery.

V porovnání se zdravými dobrovolníky byla v lymfocytech nekompenzovaných diabetiků s nehojící se diabetickou nohou zjištěna významně vyšší aktivita superoxiddismutázy a malonyldialdehydu (p < 0,001), zatímco aktivita katalázy a redukovaného glutationu (GSH) byla významně nižší (p < 0,001). Exprese pro-apoptických markerů (kaspáza-3, Fas a Bax) byla v lymfocytech diabetiků významně vyšší a exprese anti-apoptických markerů (Bcl-2) nižší.

Hyperglykemie podporuje projevy apoptózy v lymfocytech. Tyto projevy jsou jedním z důsledků oxidačního stresu zapojeného do zhoršeného hojení ran.

(zza)

Zdroj: Arya AK, Pkharia D, Tripathi K. Relationship between oxidative stress and apoptotic markers in lymphocytes of diabetic patiens with chronic non healing wound. Diabetes Res Clin Pract 2011(Dec);94(3):377–384. Doi:10.1016/j.diabres.2011.08.004

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Psychologie hojení ran

Psychologové z Nového Zélandu nedávno publikovali závěry vycházející z přehledu současné literatury o možnostech využití psychologických postupů při hojení ran. Výzkum účinků psychických faktorů na hojení ran je ideálním psychoneuroimunologickým modelem, protože je možné dobře hodnotit klinický výsledek i biologické mechanismy, které ho zprostředkovávají.

Canadian Bandaging Trial – porovnání dvou typů kompresivní bandáže u bércových vředů

Dobrou zprávou pro pacienty s bércovými vředy a jejich lékaře je výsledek kanadské studie, který jim ponechává možnost výběru mezi dvěma typy kompresivní bandáže – čtyřvrstvým obvazem a krátkotažnou bandáží. Oba typy bandáže se ukázaly jako stejně účinné.

Jsou svorky stejně bezpečné jako stehy při uzavření rány po náhradě kolenního kloubu?

Uzávěr a hojení operační rány, jako je například operační rána po náhradě kolenního kloubu, hraje vždy významnou roli v operačním úspěchu. Způsob přiblížení okrajů rány s minimálním napětím a následné zhojení rány je podstatné pro chirurgický výsledek. Dostupná literatura dosud různě hodnotí způsob uzavření rány co se týče účinnosti, ekonomiky léčení, míry komplikací a kosmetického výsledku.Všechny novinky