Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hojení ran: Kazuistiky
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Nocebo efekt – vliv strachu z bolesti na skutečnou bolest během převazu ran

Specializace: dětská chirurgie chirurgie všeobecná interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hojení ran

Vydáno: 10.11.2015

Nocebo efekt – vliv strachu z bolesti na skutečnou bolest během převazu ran

Cílem studie kanadských autorů bylo určit u pacientů s chronickými ranami vliv strachu a očekávání bolesti na bolest skutečně pociťovanou.

Bolest je u pacientů s chronickými ranami běžná, strach z bolesti a očekávání dyskomfortu přitom mají vliv na posléze skutečně pociťovanou bolest (tzv. nocebo hyperalgezie). Během této studie bylo u pacientů před převazem hodnoceno očekávání bolesti s využitím numerické škály o 11 položkách, k hodnocení strachu z bolesti byl použit Six-items State-Trait Anxiety Inventory (STAI-6). Během převazu pak byla bolest hodnocena před odstraněním starého krytí, během výměny krytí, během čistění rány a posléze při pokládání krytí nového.

Do analýzy bylo zahrnuto 96 pacientů. Účastníci udávali nejvíce bolesti při odstranění starého krytí a během čistění rány. Větší negativní očekávání a strach z bolesti během výměny krytí byly spojeny s exsudací rány a nekrotickou tkání. Vztah mezi očekáváním a skutečnou bolestí byl ovlivňován strachem z bolesti.

Očekávání bolesti vyvolává strach, který následně vnímání bolesti zhoršuje. Je proto nutné brát tento fakt při převazech v úvahu. Lékaři by si měli být vědomi vlivu, který mají emoce a očekávání bolesti na celkovou bolest.

(epa)

Zdroj: Woo K. Y. Unravelling nocebo effect: the mediating effect of anxiety between anticipation and pain at wound dressing change. J Clin Nurs. 2015 May 28; doi: 10.1111/jocn.12858. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 9x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Podtlaková terapie u chronických ran vzniklých v rámci syndromu diabetické nohy

Syndrom diabetické nohy (SDN) je častou komplikací diabetu mellitu a nejčastější příčinou hospitalizace u pacientů s diabetem. Doporučení pro léčbu SDN se s rozvojem poznání jeho etiologie neustále vyvíjejí, což postupně vede k menšímu počtu ran v rámci SDN a snížení počtu amputací.

Vliv časového odstupu preoperační radioterapie a chirurgické resekce na vznik komplikací s hojením operační rány u sarkomu končetin

Autoři článku publikovaného v časopise Annals of Surgical Oncology se ve své práci věnovali vztahu časového intervalu mezi preoperační radioterapií sarkomu měkkých tkání končetin (STS) a chirurgickou resekcí na vznik komplikací s hojením rány (WCs).

Vhodná hustota larev Cochliomyia macellaria při použití u chronických a infikovaných ran

Léčba ran larvami (larvální terapie – LT) představuje aplikaci sterilních larev mouchy Cochliomyia macellaria F. na chronické nebo infikované rány. Cílem tohoto postupu je podpořit a urychlit proces hojení.Všechny novinky