Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hojení ran: Kazuistiky
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Kmenové buňky odvozené z tukové tkáně a hojení ran

Specializace: dětská chirurgie chirurgie všeobecná interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hojení ran

Vydáno: 7.12.2013

Kmenové buňky odvozené z tukové tkáně a hojení ran

Buněčné technologie jsou studovány především pro aplikaci v regenerativní medicíně, a to hlavně pro kosti, ligamenta a kůži. V americké studii byla věnována pozornost kmenovým buňkám odvozeným z tukové tkáně (ASCs – adipose-derived stem cells) a jejich možnému použití pro tvorbu buněčných štěpů (cell sheet) a jejich následnému využití při hojení ran.

ASCs byly izolovány z vyřazené lidské abdominální podkožní tukové tkáně a buněčná síť byla vytvořena na povrchu kultivační misky s fibrinovou membránou. Buněčné štěpy šly pinzetou snadno z misky odloupnout. Testování in vitro obnášelo zhodnocení histochemických vlastností plátků. In vivo testování spočívalo v aplikaci štěpů na kompletní kožní defekty (zasahující do epidermis, dermis i podkožního tuku) na holých myších po dobu 3 týdnů. Byly vytvořeny 3 skupiny. První obdržela jednu vrstvu štěpu, druhá skupina dostala vrstvy tři a třetí skupina byla skupinou kontrolní, bez specifické léčby.

U jedno- i třívrstvého štěpu v barvení hematoxylinem a eosinem byly patrné kompletní extracelulární struktury. Při testování in vivo byla poraněná oblast kontrolována 7., 10., 14. a 21. den od nasazení terapie a byl hodnocen postup hojení. U skupiny myší léčených pomocí ASCs štěpů byly zaznamenány jednoznačně menší plochy poranění v porovnání se skupinou bez terapie, a to ve všech kontrolních bodech kromě 21. dne, kdy bylo hojení u všech tří skupin dokončeno. Při použití třívrstvé terapie bylo patrné významně zlepšené hojení rány v porovnání s jednovrstvou terapií v kontrolních bodech 7., 10. a 14. den. Z toho vyplývá, že ASCs buněčný štěp podporuje buněčnou proliferaci a migraci. Při studování hustoty krevních cév se ukázalo, že ASCs buněčné štěpy lehce zvyšují cévní proliferaci v porovnání s poraněním bez této léčby. Navíc bylo prokázáno vyšší množství nového kolagenu.

ASCs mohou být velmi jednoduše od pacienta získány a vykazují nejvyšší schopnost proliferace a diferenciace, jsou následovány mezenchymálními kmenovými buňkami z kostní dřeně a chrupavky. Tato studie signalizuje, že ASCs buněčné štěpy představují potencionální životaschopný materiál pro hojení hlubokých defektů, zatím alespoň na myších modelech.

(boba)

Zdroj: Lin Y. C. et al. Evaluation of a multi-layer adipose-derived stem cell sheet in a full-thickness wound healing model. Acta Biomater. 2013 Feb; 9 (2): 5243–50.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Bezpečnost a účinnost podtlakové terapie u akutních infikovaných ran

Podtlaková terapie (Negative Pressure Wound Therapy, NPWT) je po celém světě rozšířeným způsobem péče o rány. Spočívá ve vytvoření lokálního podtlaku v ráně a mezi její největší přednosti patří vlhké hojení rány v uzavřeném prostředí, postupné zmenšování objemu rány vtahováním okrajů, průběžný odvod exsudátu a tkáňového moku a podpora granulace.

Úloha růstového faktoru TGF-β v procesu hojení ran

Hojení ran je velmi komplexní, dosud ne zcela objasněný proces. Zdá se, že klíčovou roli hlavně v pozdějším stadiu hojení hraje růstový faktor TGF-β (transformační růstový faktor). Porozuměním jeho úlohy se otevírá možnost farmakologického ovlivnění procesu hojení.

Dopad kouření na pooperační hojení ran

Moderní chirurgie se snaží zkracovat pooperační hospitalizaci rychlejším hojením následků operace. Díky zásadám asepse a antisepse se v dnešní době výrazně zlepšilo hojení ran a snížil se i výskyt infekčních komplikací. Kouření však rekonvalescenci významně prodlužuje.Všechny novinky