Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hojení ran: Kazuistiky
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Klinické studie neprokázaly vyšší účinnost obvazů s obsahem stříbra nebo medu při hojení bércových vředů

Specializace: dětská chirurgie chirurgie všeobecná interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hojení ran

Vydáno: 20.10.2009

Klinické studie neprokázaly vyšší účinnost obvazů s obsahem stříbra nebo medu při hojení bércových vředů

Antimikrobiální obvazy s obsahem stříbra a také obvazy impregnované včelím medem se někdy stávají alternativou k běžným obvazům používaným k ošetřování bércových vředů. Přesto je k dispozici jen velmi málo informací, o které bychom se mohli opřít při posuzování účinnosti jak antimikrobiálních obvazů se stříbrem, tak obkladů impregnovaných medem.

V poslední době byly uveřejněny dvě práce na toto téma. První práce, publikovaná v říjnovém čísle časopisu The British Journal of Surgery, se zabývá účinností „stříbrných“ obvazů, druhá práce vyšla ve stejném časopise počátkem tohoto roku a zaměřuje se na možný vliv včelího medu při hojení bércových vředů.

Obvazy s obsahem stříbra

Práce posuzuje přínos obvazů se stříbrem při hojení vředů a analyzuje poměr cena/výkon u těchto obvazů. Celkem 213 pacientů s bércovými vředy na dolních končetinách bylo rozděleno do dvou skupin podle typu používaných obvazů (konvenční obvazy versus obvazy s obsahem stříbra). Hlavním zjišťovaným parametrem bylo úplné zahojení vředu v průběhu dvanáctitýdenní léčby, dále se autoři práce zaměřili na dobu potřebnou k zahojení vředu, kvalitu života pacientů a poměr cena/ výkon u daného typu léčby.

Mezi oběma skupinami nebyl zjištěn signifikantní rozdíl v podílu bércových vředů zahojených do konce dvanáctého týdne léčby (59,6 % ve skupině léčené obvazy s obsahem stříbra a 56,7 % v kontrolní skupině) a použití obvazů se stříbrem nemělo žádný vliv ani na další sledované parametry. Autoři svou práci uzavírají konstatováním, že nezískali žádný důkaz, který by podporoval rutinní používání obvazů s obsahem stříbra při léčbě bércových vředů.

Obvazy impregnované medem

Podobným závěrem jako v případě stříbrných obvazů skončila také studie o účinnosti včelího medu při hojení bércových vředů. Do této studie bylo zahrnuto 368 pacientů, 181 do kontrolní skupiny, 187 do skupiny, která navíc k obvyklé léčbě byla ošetřena obvazy impregnovanými včelím medem z keře manuka. Ve skupině léčené medem se během dvanácti týdnů zhojilo 55,6 % vředů, v kontrolní skupině 49,7 %. Léčba medovými obklady byla dražší a byla spojena s vyšším rizikem komplikací.

(vek)

Zdroje:
Michaels J. A. et al: Randomized controlled trial and cost-effectiveness analysis of silver-donating antimicrobial dressings for venous leg ulcers (VULCAN trial). The British journal of surgery 96: 1147–56, 2009
Jull A. et al: Randomized clinical trial of honey-impregnated dressings for venous leg ulcers. The British journal of surgery 95: 175–82, 2009

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Patogeneze vzniku keloidní jizvy

S nadměrně zbujelou – keloidní – jizvou se někdy setkáváme po chirurgických zákrocích, rovněž však vzniká jako následek zákroku estetického (tetování, piercing) nebo prostého škrábnutí či bodnutí hmyzem.

Rána vizitkou (nejen) chirurga

Způsob a vzhled obnovení integrity kůže narušené při operačním výkonu je podle klasických medicínských pouček vizitkou každého chirurga. To, co je po výkonu nejvíce vidět, je jizva. Mnohdy heroický mnohahodinový výkon chirurga na operačním sále je posuzován podle vzhledu několikacentimetrové rány, která po něm zůstala. O tom, jakým způsobem se bude rána hojit a jak bude vypadat výsledná jizva, však rozhoduje celá řada faktorů.Všechny novinky