Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hojení ran: Kazuistiky
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Diabetici z Indie a menší prevalence neuropatie ve srovnání s Evropany

Specializace: dětská chirurgie chirurgie všeobecná interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hojení ran

Vydáno: 31.8.2010

Diabetici z Indie a menší prevalence neuropatie ve srovnání s Evropany

Podle zprávy uveřejněné online v odborném časopise Diabetes care mají pacienti indo-asijského původu nižší prevalenci periferní a autonomní neuropatie než ti, kteří pocházejí z Evropy. Indo-asiaté patří přitom mezi skupinu nejvíce ohroženou diabetem 2. typu. V Anglii má tato skupina čtyřikrát vyšší prevalenci diabetu než obecná populace.

Podíl komplikací u diabetiků, včetně bércových vředů, je v Anglii podstatně menší u Asiatů než u Evropanů. Pravděpodobně je to způsobeno nižším výskytem neuropatií, dovozuje hlavní autorka studie doktorka Caroline Abbott z univerzity v Manchesteru a její kolegové.

Pro ověření těchto faktů byla uskutečněna průřezová studie u pacientů s diabetem, kde byly porovnávány symptomy a míra neuropatie u 180 Asiatů a 180 Evropanů stejného věku a pohlaví. Lékaři dále porovnávali kvalitu autonomních funkcí, nervových přenosů, periferní vaskulární funkce a další potenciální rizikové faktory.

Známky neuropatie byly více přítomné u skupiny Evropanů (20 %) než Indo-asiatů (15 %), ačkoliv rozdíl nebyl statisticky signifikantní. Nebyly shledány žádné rozdíly mezi udávanými symptomy. Indo-asiati ovšem udávali méně klaudikací anebo měli abnormální tlakový index kotník/paže (ABPI – ankle-brachial pressure index). Měli také vyšší hodnoty transkutánního kyslíku (TCpO2). Úprava výsledků vzhledem k výšce, hladině tuků, kuřáctví nebo hladině glykovaného hemoglobinu rozdíly neovlivnila.

Indo-asiati měli také lepší průměrná Z-skóre rychlosti nervových přenosů než Evropané, což by mohlo být vysvětleno jejich nižší výškou, méně lety kouření a vyššími hladinami TCpO2 (p = 0,2). Méně prevalentní byla mezi Indo-asiaty také neuropatie tenkých vláken (32 % oproti 43 %). To je vysvětlováno rozdíly mezi ABPI a TCpO2.

Závěrem lze říci, že Asiaté s onemocněním diabetu 2. typu jsou podstatně méně postiženi neuropatií než Evropané, přestože jsou vystaveni tradičním rizikovým faktorům. Menší riziko neuropatie je vysvětlováno lepší mikrovaskularizací a může mít za následek i snížené riziko vzniku bércových vředů.

(skl)

Zdroj: Abbott CA. Diabetes Care. 2010; 33 (6): 1325–1330.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zhojení rány po císařském řezu probíhá stejně dobře po uzavření stehy i svorkami

Ženy, které podstoupily porod císařským řezem, mají stejné kosmetické výsledky týkající se zhojení jizvy, ať už byla rána uzavřena stehy, či svorkami. Italští lékaři náhodně přiřadili celkem 180 ženám podstupujícím císařský řez jednu ze čtyř metod uzavření rány: svorkami či jedním ze tří typů stehů, včetně vstřebatelných i těch, které je nutné odstranit.

Profylaxe antibiotiky zlepšuje hojení ran po operaci varixů

Rané infekce a zpomalené hojení ran v souvislosti s kontaminací rány patří k nepříjemným pooperačním komplikacím. Autoři následující studie zjišťovali, jaký vliv má preventivní podání antibiotik na hojení rány v případě chirurgie venózních varixů dolních končetin, kde se infekce v ráně objevuje až v 16 procentech případů.

Výhody hydrofilního polymerního gelu při ošetřování dermoepidermálního štěpu

Autoři ve svém sdělení prezentují účinnost nového hydrofilního polymerního gelu, schopného vázat volné kyslíkové radikály. Jedná se o preparát HemaGel (v USA známý pod obchodním názvem Wound-Be-Gone), který v daném případě autoři s úspěchem využili při ošetřování dermoepidermálního štěpu (STSG – split thickness skin graft).Všechny novinky