Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hojení ran: Kazuistiky
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Aplikace acelulárních kožních xenoimplantátů v celé tloušťce popáleniny kůže

Specializace: dětská chirurgie chirurgie všeobecná interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hojení ran

Vydáno: 10.5.2016

Aplikace acelulárních kožních xenoimplantátů v celé tloušťce popáleniny kůže

Prasečí kůže je strukturou podobná lidské pokožce, stejně tak její složení včetně obsaženého kolagenu. V procesu hojení ran (obnovy buněk a krevních cév) hrají kožní náhražky vůdčí roli. Podporují regeneraci tkáně, redukci hyperplastických jizev a zlepšení kvality hojení.

V roce 1995 Stephen A. Livesey objevil acelulární dermální matrix (ADM), kdy se za použití fyzikálních a chemických procesů odstraní alogenní buněčná komponenta z kůže. ADM má tu vlastnost, že důkladně splyne s ránou a podporuje proliferaci fibroblastů v okolí přirozené tkáně.

Cílem níže prezentované studie bylo prozkoumat klinickou hodnotu prasečích acelulárních kožních štěpů (ADX) v kombinaci s autologním částečným štěpem (split-thickness) a čistým autologním částečným kožním štěpem (pure split-thickness) použitých u popálenin a jizev. Celkem 30 pacientů s hlubokými popáleninami postihujícími celou tloušťku kůže a po prodělané escharotomii bylo náhodně rozděleno do pokusné (split-thickness autoštěp) a kontrolní (pure split-thickness autoštěp) skupiny. Pacienti byli léčeni odděleně prasečím xenoštěpem v kombinaci s autologním split-thickness nebo čistým autologním split-thickness kožním štěpem.

Změny ve vzhledu a procesu hojení

Vzorky z obou skupin byly pozorovány pomocí světelné a elektronové mikroskopie. Nebyla patrná žádná nápadná rejekce transplantovaného povrchu rány. Ve srovnání s kontrolní skupinou byly rány hladké, nevykazovaly žádné kontraktury, naopak byla popisována pružná pokožka. Transplantát dobře splynul a vykazoval jasnou a kontinuální bazální membránu, jakož i strukturu pokožky: zralou vrstvu stratum corneum, rozšířené papily, jednotnou strukturu dermálních kolagenových vláken a několik krevních kapilár.

Metoda kombinující ADM a split-thickness autologní štěp vykázala ve srovnání s kontrolní skupinou zlepšení makroskopického vzhledu a funkční regeneraci. Kombinace ADM a autologních split-thickness štěpů, aplikovaných v případě hlubokých popálenin a jizevnatých ran, může vyvolat regeneraci tkání cestou cílící na dermis. Metoda má značnou klinickou hodnotu.

Závěr

Závěrem lze konstatovat, že transplantát z ADX a split-thickness kožního štěpu je ideálním postupem při řešení hlubokých popálenin a jizevnatých ran.

(ave)

Zdroj: Chen X., Feng X., Xie J. et al. Application of acellular dermal xenografts in full-thickness skin burns. Exp Ther Med 2013 Jul; 6 (1): 194–198; doi: 10.3892/etm.2013.1114.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,3/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Aplikace kryoprezervovaných fibroblastů s nanočásticemi zlata v léčbě popálenin

Léčba hlubokých popálenin je komplikovaný a dynamický proces, který zahrnuje fázi zánětu, angiogeneze, novotvorby tkáně a její remodelaci. Nejslibnější metodou v léčbě ran je použití kultivovaných lidských buněk, které nevyvolají rejekci. V následujícím článku bude prezentována studie zabývající se možností léčby hlubokých popálenin za pomoci kultivovaných fibroblastů v kombinaci s nanočásticemi zlata.

Dočasné biologické krytí Xe-Derma v léčbě povrchových opařenin u dětí

Povrchové popáleniny vzniklé politím horkou tekutinou patří k nejčastějším úrazům v dětském věku. Terapie popálenin 1. a 3. stupně se řídí jasnými protokoly. Výběr vhodného krytí popálenin 2. stupně je však předmětem diskusí. Strategie léčby přitom hraje zásadní úlohu v hojení rány.

Úloha proteinů rodiny TGF-β při hojení ran a vzniku hypertrofických jizev

Hojení ran je proces obnovení integrity kůže po poškození, jehož produktem je zjizvení. U lidských plodů bylo pozorováno hojení ran bez vzniku jizev, což vedlo k zahájení výzkumu, který by vysvětlil mechanismy tvorby jizev, za účelem zabránění jejich vzniku. Výzkum byl zaměřen na úlohu růstového faktoru TGF-β jak v procesu hojení ran, tak i při formování jizvy.Všechny novinky