Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Gynekologie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Nitroděložní systém s levonorgestrelem by mohl snižovat riziko adenokarcinomu endometria

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví
Téma: Gynekologie

Vydáno: 25.9.2014

Nitroděložní systém s levonorgestrelem by mohl snižovat riziko adenokarcinomu endometria

Cílem studie bylo porovnat výskyt malignit u premenopauzálních žen s LNG-IUS předepsaným k léčbě menoragie s očekávaným výskytem u obecné populace, se speciálním zaměřením na adenokarcinom endometria. Údaje z uvedených finských registrů se týkají všech žen s LNG-IUS v období 1994–2007.

Během 855 324 pacientoroků sledování bylo u těchto žen zjištěno 2 781 případů malignit. Při jedné preskripci LNG-IUS činil standardizovaný poměr pozorované a předpokládané incidence endometriálního adenokarcinomu 0,50 (95% interval spolehlivosti [CI] 0,35–0,70, bylo zjištěno 34 případů oproti 68 případům v obecné populaci), při dvou preskripcích dokonce jen 0,25 (95% CI 0,05–0,73, 3 zjištěné případy v porovnání s 12 očekávanými). U karcinomu ovaria činil standardizovaný poměr pozorované a očekávané incidence 0,60 (95% CI 0,45–0,76, 59 pozorovaných vs. 99 očekávaných případů), u karcinomu pankreatu 0,50 (95% CI 0,28–0,81, 15 vs. 30 případů), u karcinomu plic 0,68 (95% CI 0,49–0,91, 43 vs. 63 případů) a u karcinomu prsu 1,19 (95 % CI 1,13–1,25, 1 542 vs. 1 292 případů).

Autoři došli k závěru, že LNG-IUS by mohl mít projektivní účinek proti maligní přeměně endometria a že jeho používání v premenopauzálním období je spojeno s nižším výskytem dalších malignit, jako je karcinom ovaria, pankreatu a plic. Naopak výskyt karcinomu prsu byl při užívání LNG-IUS vyšší. Úroveň důkazů byla označena jako II.

(zza)

Zdroj: Soini T., Hurskainen R., Grénman S., et al. Cancer Risk in Women Using the Levonorgestrel-Releasing Intrauterine System in Finland. Obstet Gynecol. 2014 Jul 7. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,1/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vědecké poznatky rozptylující obavy spojené s používáním nitroděložní antikoncepce i u mladých žen

Intrauterinní systém s levonorgestrelem Jaydess® (Bayer) je dlouhodobě působící reverzibilní antikoncepce, jejíž účinnost není závislá na uživatelce a je srovnatelná se sterilizací. Je vhodná i pro mladé ženy včetně nulipar a také pro ženy, které podstoupily umělé přerušení těhotenství.

Účinnost dlouhodobě působící reverzibilní antikoncepce

Neplánované otěhotnění je celosvětový problém, který trápí ženy v rozvojových i rozvinutých zemích. Zatímco rozvojové země se potýkají především s nedostupností jakékoli antikoncepční metody či náboženskými otázkami, v západních zemích je antikoncepce obvykle dobře dostupná, a problematická tak zůstává spíše spolupráce žen při jejím užívání.

Používání intrauterinních tělísek uvolňujících měď a riziko tubární infertility u nuligravidních žen

Z prvních studií týkajících se intrauterinních tělísek (intrauterine device – IUD) se zdálo, že mohou způsobit tubární infertilitu. Tyto obavy dlouhou dobu značně omezovaly použití této jinak velmi účinné antikoncepční metody u nuligravidních žen.Všechny novinky