Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

TREND A VÝZVA V PRENOSE SYFILISU Z MATKY NA DIEŤA

Autoři: Švecová D.1, Luha J.2

Autoři - působiště: 1Department of Dermatoneverology, Faculty of Medicine, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2Institute of Medical Biology, Genetics and Clinical Genetics, Faculty of Medicine, Bratislava, Slovakia

Článek: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 66, 2017, č. 1, s. 24-29
Kategorie: Original Papers
Počet zobrazení článku: 77x

Specializace: hygiena a epidemiologie infekční lékařství mikrobiologie

Trend a výzva v prenose syfilisu z matky na dieťa

Souhrn

Cieľ:
Cieľom tejto práce je vyhodnotiť epidemiologický trend v incidencii syfilisu preneseného z matky na dieťa, u žien v reprodukčnom veku a u tehotných žien v súvislosti s programom antenatálnej starostlivosti v období rokov 1991–2014 na Slovensku.

Materiál a metóda:
Na vyhodnotenie incidencie v sledovanom období 1991–2014 na Slovensku sa použili prípady potvrdeného syfilisu.

Výsledky:
V sledovanom období bolo nahlásených 101 prípadov syfilisu preneseného z matky na dieťa. Incidencia vzrástla v roku 1996, čo predstavovalo 33,3 prípadov/100 000 živonarodených detí a poukázalo na nesúlad v programe antenatálnej starostlivosti. Incidencia syfilisu u žien v reprodukčnom veku ukázala vzrast v roku 2001, čo predstavovalo 10,44 prípadov/100 000 žien v reprodukčnom veku v populácii. Najvyššia incidencia u tehotných žien bola zaznamenaná v roku 2000, čo predstavovalo 3,24 prípadov/1000 tehotných žien v populácii. Všetky tri súbory vykázali vzrastajúci trend v prvej dekáde a klesajúci trend v druhej dekáde. Najvyšší pokles vo výskyte medzi tehotnými ženami bol zaznamenaný nasledovne: výskyt (0,37) v roku 2011 poklesol na 0,11 v roku 2014 a korešpondoval s poklesom výskytu preneseného syfilisu z matky na plod.

Záver:
Prenos syfilisu z matky na dieťa predstavuje problém vo verejnom zdraví populácie a vyžaduje si komplexné surveilance vo všetkých krajinách. Zistené údaje vedú k požiadavke účinného zlepšenia programu antenatálnej starostlivosti týkajúcej sa tehotných žien. Posledné roky 2011–2014 poukázali na zlepšenie aplikácie programu antenatálnej starostlivosti, čo korešpondovalo zo znížením počtu syfilisu preneseného z matky na dieťa.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
prenos z matky na dieťa – syfilis u tehotných žien – syfilis u žien v reprodukčnom veku – zdravie matky


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Summary

Objective:
The aim of the study was to evaluate the epidemiological trends in the incidence rates of mother-to-child transmission of syphilis, syphilis in women of reproductive age and pregnant women in the antenatal care program over the period 1991–2014, in order to find a basis for preventive measures.

Material and method:
Case series data of confirmed syphilis was used to evaluate the incidence rates over the period 1991–2014 in Slovakia.

Results:
During the monitored period, 101 cases of mother-to-child transmitted syphilis were detected. The rate increased in 1996, corresponding to 33.3 per 100,000 live births and discovered discordance in antenatal care program. The rates of syphilis in women of reproductive age showed increased rate in 2001, corresponding to 10.44 per 100 000 population. Pregnant women reported the highest rate in 2000, corresponding to 3.24 per 1,000 pregnant women population. Syphilis notification rates in all three groups showed increased trend in the first decade following with decreased trend in the second decade. The high decrease in rate notification among pregnant women in 2011 (0.37) decreasing up to 0.11 in 2014 was followed with decreasing of mother-to-child transmission.

Conclusion:
Mother-to-child transmission of syphilis poses a public health problem and requires comprehensive surveillance in all countries. These data result in the requirement of effective improvement of antenatal care program in pregnant women. The last years 2011–2014 showed improvement in antenatal care program corresponding with decrease rate of mother-to-child transmission of syphilis.

KEYWORDS:
mother-to-child transmission – syphilis in pregnant women – syphilis in women of reproductive age – maternal health

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1,5/5, hodnoceno 2x
 
 

Kreditovaný kurz

 

HIV infekce

Autor kurzu: MUDr. David Jilich
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články