Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

SÉRONEGATIVNÍ TOXOCARA SPP. U ČESKÝCH PACIENTŮ S ČASNOU FORMOU ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY – KLINICKY IZOLOVANÝ SYNDROM

Autoři: Posová H.1, Hrušková Z.1, Havrdová E.2, Kolářová L.1

Autoři - působiště: 1Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN Praha, 2Neurologická klinika1. LF UK a VFN Praha

Článek: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 66, 2017, č. 3, s. 124-127
Kategorie: Original Papers
Počet zobrazení článku: 137x

Specializace: hygiena a epidemiologie infekční lékařství mikrobiologie

Séronegativní Toxocara spp. u českých pacientů s časnou formou roztroušené sklerózy – klinicky izolovaný syndrom

Souhrn

Úvod:
U infekcí parazitárními červy byla popsaná možnost lehkého ovlivnění imunitního systému a také snížení rizika autoimunitního onemocnění, ale na druhé straně také víme, že jakákoli infekce může imunitní systém aktivovat a být spouštěčem autoimunitního onemocnění. Cílem naší studie bylo sledování počtu eozinofilů a protilátek proti Toxocara spp. u pacientů s klinicky izolovaným syndromem (CIS) a roztroušenou sklerózou (RS).

Metody:
Bylo vyšetřeno 220 pacientů s CIS a 62 s RS. Protilátky proti sekrečním/exkrečním antigenům Toxocara (TES) byly vyšetřeny metodou ELISA.

Výsledky:
Celkově bylo u pacientů s CIS vyšetřeno 1 983 krevních obrazů s počty eozinofilů, ale pouze 95 výsledků u 21 různých pacientů bylo nad horním limitem normy naší laboratoře, většinou se jednalo pouze o relativní počty. U dvou pacientů bylo zvýšení významné (o více než 20 %), ale v obou případech se jednalo o alergiky. Žádný z pacientů s CIS neměl klinické příznaky parazitární infekce a sérologické testy na protilátky proti Toxocara byly negativní. U všech pacientů s RS byly hodnoty eozinofilů v rámci normálního rozmezí. Protilátky proti TES byly detekované pouze u jednoho z 62 (1,6 %) pacientů s RS.

Závěr:
Naše výsledky nenasvědčují, že by Toxocara patřila mezi potencionální spouštěče RS. Na druhé straně naše studie nepřímo potvrdila hypotézy, že parazitární infekce mohou chránit před autoimunitou.

KLÍČOVÁ SLOVA:
roztroušená skleróza – Toxocara – eozinofilie – klinicky izolovaný syndrom


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Summary

Background:
Helminth infections were reported to slightly modulate the host immune system response and decrease the risk of an autoimmune disorder, but on the other hand any infection may activate the immune system and trigger autoimmune reaction. In this study, we aimed to measure eosinophil levels and antibodies against Toxocara spp. in patients with clinically isolated syndrome (CIS) and multiple sclerosis (MS).

Methods:
In total, 220 CIS patients and 62 MS patients were examined. Antibodies against Toxocara secretory/excretory antigens (TES) were measured with an ELISA method.

Results:
A total of 1,983 measurements of eosinophil levels were performed in CIS patients, out of which 95 results in 21 different patients were above the upper normal limit of the laboratory, but it was mostly only a relative increase. Two patients showed eosinophil levels above 20 % but both of them suffered from severe allergy. None of the CIS patients had any clinical signs of parasitic infections and the serological tests for antibodies against Toxocara were all negative. In all MS patients, eosinophil levels were in normal range. Antibodies against TES were detected in only 1 out of 62 (1.6%) MS patients.

Conclusions:
Based on our results it does not seem that Toxocara infection represents a potential trigger of MS. Nevertheless, our study indirectly confirms the hypothesis that parasitic infection may protect from autoimmunity.

KEYWORDS:
multiple sclerosis – Toxocara – eosinophilia – clinically isolated syndrome

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 3x
 
 

Kreditovaný kurz

 

HIV infekce

Autor kurzu: MUDr. David Jilich
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články