Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

PREVALENCE, INCIDENCE, PERZISTENCE A MOŽNOSTI PŘENOSU INFEKCE LIDSKÝM PAPILOMAVIREM (HPV)

Autoři: Sehnal B.1, Rozsypal H.2, Nipčová M.1, Sláma J.3

Autoři - působiště: 1Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika, Nemocnice Na Bulovce a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha, 2Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Nemocnice Na Bulovce a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha, 3Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha

Článek: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 66, 2017, č. 4, s. 198-209
Kategorie: Souhrnné sdělení
Počet zobrazení článku: 158x

Specializace: mikrobiologie infekční lékařství hygiena a epidemiologie
uzamčeno uzamčeno

The prevalence, incidence, persistence and transmission ways of human papillomavirus infection (HPV)

Human papillomavirus (HPV) is the most common sexually transmitted infection worldwide, which may result in the development of benign or malignant tumours. HPV infec-tions cause approximately 5% of all human cancers. Infection at all sites is strongly associated with sexual behaviour, but this association does not appear to explain substantial differences in the prevalence, incidence, persistence, and clearance of HPV infection in the anal, genital, and oral areas. Discussed are the similarities and differences among the natural histories of infection in different anatomical sites of the human body of both genders. Despite the huge advances already achieved, more research is needed to suggest effective prevention strategies (including the screening of high-risk groups and vaccination) for HPV infection and associated diseases.

Keywords:
human papillomavirus – HPV – prevalence – incidence – persistence – transmission


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Lidský papilomavirus (HPV) je celosvětově nejčastěji pohlavně přenášenou infekcí, která může vyústit v rozvoj benigních a maligních nádorů. HPV infekce způsobí přibližně 5 % všech lidských karcinomů. Infekce ve všech lokalitách je silně závislá na sexuálním chování, ale tato závislost neumožňuje vysvětlit podstatné rozdíly v prevalenci, incidenci, perzistenci a clearance HPV v genitální, anální a orální oblasti. Jsou diskutovány podobnosti a rozdíly v přirozeném průběhu infekce v odlišných anatomických lokalitách lidského těla u obou pohlaví. Přestože bylo dosaženo obrovského pokroku, je stále třeba dalšího výzkumu, aby byly navrženy účinné strategie prevence (včetně screeningu vysokorizikových skupin a očkování) HPV infekce a asociovaných onemocnění.

Klíčová slova:
lidský papilomavirus – HPV – prevalence – incidence – perzistence – přenos

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

HIV infekce

Autor kurzu: MUDr. David Jilich
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články