Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

FATÁLNÍ PRŮBĚH MULTIFOKÁLNÍ INFEKCE ASPERGILLUS SP. A MULTIREZISTENTNÍ PSEUDOMONAS AERUGINOSA U PACIENTA S TOXICKOU EPIDERMÁLNÍ NEKROLÝZOU A RENÁLNÍ MALIGNITOU

Autoři: Lipový B.1,2, Řihová H.1, Hanslianová M.3, Chaloupková Z.1,2, Hromaníková M.1,2, Pavlovský Z.4, Kempný T.1, Suchánek I.1, Brychta P.1,2

Autoři - působiště: 1Department of Burns and Reconstructive Surgery, University Hospital Brno, Czech Republic, 2Medical Faculty of Masaryk University Brno, Czech Republic, 3Department of Clinical Microbiology, University Hospital Brno, Czech Republic, 4Department of Pathology, University Hospital Brno, Czech Republic

Článek: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 66, 2017, č. 3, s. 128-132
Kategorie: Original Papers
Počet zobrazení článku: 199x

Specializace: hygiena a epidemiologie infekční lékařství mikrobiologie
uzamčeno uzamčeno

Fatální průběh multifokální infekce Aspergillus sp. a multirezistentní Pseudomonas aeruginosa u pacienta s toxickou epidermální nekrolýzou a renální malignitou

Souhrn

Toxická epidermální nekrolýza je autoimunitní onemocnění, které se dominantně projevuje v oblasti kůže a sliznic. Jedná se o závažné bulózní onemocnění, při kterém dochází k indukci apoptózy v oblasti dermo-epidermální junkce. U většiny případů byla popsána souvislost s předchozím užitím nějakého farmaka. Základním přístupem k zastavení progrese onemocnění je imunosuprese. Bohužel pacienti s rozsáhlou ztrátou kožního krytu a mnohdy defektní sliznicí jsou konfrontováni s celou řadou často i oportunních potenciálně patogenních mikroorganismů. Nepřekvapí proto, že v dnešní době jsou infekční komplikace dominantní příčinou úmrtí u takto postižených pacientů. I přes důslednou literární revizi jsme nenašli ucelenou kazuistiku týkající se rozvoje multifokální aspergilové infekce u pacienta s tímto onemocněním.

KLÍČOVÁ SLOVA:
toxická epidermalní nekrolýza – Pseudomonas aeruginosaAspergillus sp.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Summary

Toxic epidermal necrolysis is an autoimmune disease expressed predominantly on the skin and mucous membranes. It is a serious bullous disease manifesting itself by induction of apoptosis in the dermo-epidermal junction. In most cases,it is attributable to the use of some drug. The basic approach to stopping progression of the disease is immunosuppression. Unfortunately, patients with such extensive loss of epidermis and defective mucosa are confronted by a variety of opportunistic, potentially pathogenic microorganisms. Unsurprisingly, infectious complications are today a predominant cause of death in patients thusly affected. Despite thorough review of the literature, we found no comprehensive case report concerning the development of multifocal Aspergillus infection in patients with this disease.

KEYWORDS:
toxic epidermal necrolysis – Pseudomonas aeruginosaAspergillus sp.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 4x
 
 

Kreditovaný kurz

 

HIV infekce

Autor kurzu: MUDr. David Jilich
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články