Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Enuréza a nykturie: Novinky
Odborná centra
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Prevalence enuresis nocturna mezi žáky základních škol a možné sociodemografické rizikové faktory jejího vzniku

Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Téma: Enuréza a nykturie

Vydáno: 29.9.2016

Prevalence enuresis nocturna mezi žáky základních škol a možné sociodemografické rizikové faktory jejího vzniku

Enuresis nocturna (EN) je poměrně častým problémem, který nepříznivě ovlivňuje kvalitu života dětí i jejich rodičů. V jejím důsledku mohou vznikat potíže v oblasti psychiky, vzdělávání i společenského života dítěte. Výskytem EN mezi školáky a možnými sociodemografickými faktory zvyšujícími riziko jejího vzniku se zabývala studie publikovaná v Journal of Family Medicine and Primary Care.

Dotazníkové šetření

Studie byla provedena ve třech základních školách v turecké Ankaře. Potřebná data týkající se primární EN byla posbírána s pomocí dotazníků, které vyplnili rodiče 2314 účastníků ve věku od 6 do 14 let. Vyloučeny byly případy sekundární EN. Dotazníky byly složeny z otázek, jejichž cílem bylo vyhodnotit sociodemografické charakteristiky účastníků a jejich EN status. Zjišťovány byly informace o věku, pohlaví, vzdělání a zaměstnání rodičů, jejich celkovém měsíčním příjmu, počtu sourozenců, močové inkontinenci během spánku i bdění, množství tekutin přijatých před spaním a během noci a možných potížích s ranním vstáváním. Účastníci byli rozděleni do tří skupin podle věku (6–8 let, 9–11 let, 12–14 let).

Výsledky a možné rizikové faktory

Prevalence EN dosáhla ve skupině zúčastněných dětí 9,9 % (n = 230), pro ženské pohlaví 9,2 % (n = 110), pro mužské 10,7 % (n = 120). Bylo zjištěno, že u 58,7 % jedinců s EN se problém vyskytne jednou týdně, u 10,4 % 2× týdně, u 11,7 % 3–4× týdně a u 19,1 % každý den.

Mezi jedinci s EN byl častěji prokázán nižší věk, nízký stupeň vzdělání rodičů, nižší měsíční příjem rodičů, pozitivní rodinná anamnéza a menší počet sourozenců (< 2) v porovnání s jedinci bez EN. Tyto faktory by mohly být chápány jako rizikové.

(veri)

Zdroj: Doganer Y. C., Aydogan U., Ongel K. et al. The prevalence and sociodemographic risk factors of enuresis nocturna among elementary school-age children. J Family Med Prim Care 2015; 4 (1): 39–44, doi: 10.4103/2249-4863.152250.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

37. pracovní dny dětské nefrologie, 27. výroční setkání dětských urologů

19.–21. května, Olomouc
Noc v suchu: nová aplikace pro malé enuretiky
Letošní olomoucké setkání urologů a nefrologů navázalo na zatím poslední společné jednání v Třeboni v roce 2009. S odstupem sedmi let se tak znovu naskytla příležitost prodiskutovat téma diagnostiky a léčby dětí s onemocněním uropoetického traktu, v nichž se obě specializace vzájemně prolínají.

Léčba nočního pomočování

Noční pomočování je mimovolní únik celého objemu močového měchýře ve spánku u dítěte staršího 5 let. V pěti letech věku je postiženo ještě 15 % dětí. Ve věkové skupině 4–6 let jsou mezi pomočujícími se dětmi (enuretiky) rovnoměrně zastoupeni chlapci i dívky, dále pak klesá zastoupení děvčat.

Non-dipping fenomén u dětí s monosymptomatickou enurézou

Cílem studie publikované v časopisu Pediatric Nephrology bylo zjištění variability hodnot krevního tlaku během 24 hodin u pacientů s monosymptomatickou enurézou a porovnání získaných parametrů s hodnotami u zdravých dětí.Všechny novinky