Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Diabetes: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Vliv empagliflozinu na riziko úmrtí z kardiovaskulární příčiny a nutnost hospitalizace z důvodu srdečního selhání

Specializace: diabetologie
Téma: Diabetes

Vydáno: 18.12.2017

Vliv empagliflozinu na riziko úmrtí z kardiovaskulární příčiny a nutnost hospitalizace z důvodu srdečního selhání

Empagliflozin ve studii EMPA-REG OUTCOME snížil riziko úmrtí z kardiovaskulárních příčin a počet hospitalizací z důvodu srdečního selhání u pacientů s diabetem 2. typu (DM2), u kterých bylo již při vstupu do studie potvrzeno kardiovaskulární onemocnění. V následující analýze se autoři zaměřili na přínos empagliflozinu u pacientů s různou mírou rizika rozvoje srdečního selhání.

Analyzovaná populace

Zkoumáno bylo 7020 pacientů s DM2 (HbA1c 53−86 mmol/mol a eGFR > 0,5 ml/s/1,73 m2), kteří užívali 1× denně empagliflozin v dávce 10 či 25 mg nebo placebo a byli sledováni po dobu 3,1 roku (medián). Pacienty bez srdečního selhání při vstupu do studie (89,9 %) autoři rozdělili do skupin podle rizika rozvoje srdečního selhání v následujících 5 letech podle skóre Health ABC Heart Failue Risk: riziko < 10 % bylo hodnoceno jako nízké až průměrné (67,2 % zařazených pacientů), riziko 10−20 % jako vysoké (24,2 % pacientů ve studii) a riziko ≥ 20 % jako velmi vysoké (5,1 % zařazených pacientů).

Výsledky

Mezi jednotlivými skupinami byl efekt empagliflozinu na výskyt úmrtí z kardiovaskulárních příčin a nutnost hospitalizace pro srdeční selhání konzistentní: u pacientů s nízkým až průměrným rizikem byl poměr rizik (HR) 0,71 (95% interval spolehlivosti [CI] 0,52–0,96), u účastníků s vysokým rizikem HR činil 0,52 (95% CI 0,36–0,75) a mezi nemocnými s velmi vysokým rizikem byl HR 0,55 (95% CI 0,30–1,00). Vliv na riziko úmrtí z kardiovaskulární příčiny a hospitalizaci z důvodu srdečního selhání byl pozitivní (HR 0,67 [95% CI 0,47–0,97]) i v nejvíce rizikové skupině, tedy u pacientů, u kterých bylo již při vstupu do studie srdeční selhání diagnostikováno a/nebo se objevilo během studie. V té se objevilo 37,9 % z celkového počtu kardiovaskulárních úmrtí.

Závěr

Mezi pacienty s DM2 a prokázaným kardiovaskulárním onemocněním je velká část ve vysokém nebo velmi vysokém riziku rozvoje srdečního selhání, což naznačuje, že je tyto nemocné nutné v dané populaci aktivně vyhledávat. Empagliflozin konzistentně zlepšoval výsledky léčby srdečního selhání jak u pacientů s nízkým, tak i vysokým rizikem rozvoje srdečního selhání.

(epa)

Zdroj: Fitchett D., Butler J., van de Borne P. et al.; EMPA-REG OUTCOME® trial investigators. Effects of empagliflozin on risk for cardiovascular death and heart failure hospitalization across the spectrum of heart failure risk in the EMPA-REG OUTCOME® trial. Eur Heart J 2017 Aug 28, doi: 10.1093/eurheartj/ehx511 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pravidelná chůze jako intervence podporující kvalitu života diabetiků

Diabetes mellitus (DM) coby chronické a v mnoha případech invalidizující onemocnění omezuje pacienty v nejrůznějších aspektech jejich života. V rámci léčby je proto důležité zohledňovat také kvalitu života diabetiků a hledat způsoby, jak ji vhodně podpořit a umožnit pacientům co nejaktivnější zapojení do každodenního života. V americkém časopisu Diabetes Care byly publikovány výsledky studie, jež hodnotila vliv pravidelné chůze na kvalitu života při DM.

Inhibitory DPP4 při chronickém onemocnění ledvin a jejich potenciál chránit před diabetickou nefropatií

Preklinická i klinická pozorování naznačují, že inhibitory dipeptidyl peptidázy 4 (DPP4) by mohly kromě účinné a bezpečné kontroly glykémie přinášet pacientům i další užitek.

Doložený kardiovaskulární přínos empagliflozinu v nových amerických doporučeních pro léčbu diabetu

Dvě přední zámořské odborné lékařské společnosti, Americká diabetologická asociace (ADA) a Americká asociace klinických endokrinologů (AACE), vydaly v prosinci 2016 nová doporučení pro léčbou diabetu. Zahrnují informace o snížení kardiovaskulární mortality diabetiků při léčbě empagliflozinem (Jardiance).Všechny novinky