Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Diabetes: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Psyllium a jeho role ve stravě pacientů s diabetem mellitem 2. typu

Specializace: diabetologie
Téma: Diabetes

Vydáno: 22.11.2016

Psyllium a jeho role ve stravě pacientů s diabetem mellitem 2. typu

Skladba potravy je významným faktorem jak v léčbě, tak i v prevenci diabetu. Nedávno publikovaná studie dokládá, že příjem dostatečného množství vlákniny je v případě pacientů s diabetem mellitem (DM) 2. typu velmi opodstatněný.

Skladba potravy je významným faktorem jak v léčbě, tak i v prevenci diabetu. Nedávno publikovaná studie dokládá, že příjem dostatečného množství vlákniny je v případě pacientů s diabetem mellitem (DM) 2. typu velmi opodstatněný.

Širší souvislosti

Autoři studie upozorňují na dřívější zjištění týkající se souvislosti mezi vlákninou a diabetem, a to že denní příjem více než 26 g vlákniny snižuje riziko rozvoje DM 2. typu o 18 % v porovnání s nižším příjmem vlákniny. Psyllium, tedy rozpustná vláknina z vyčištěných slupek semen jitrocele indického, je považováno za složku potravy, která může zlepšovat glykémii i upravovat tělesnou hmotnost. Proto byl jeho přínos pro pacienty s DM 2. typu podroben podrobnějšímu zkoumání.

Průběh studie s psylliem u diabetiků

Do randomizované kontrolované studie bylo zařazeno 40 pacientů s DM 2. typu, kteří byli rozděleni do dvou skupin. Experimentální skupina dostávala po dobu 8 týdnů ke své běžné stravě navíc 10,5 g rozpustné vlákniny denně, kontrolní skupina dodržovala svůj běžný stravovací režim bez přídavku vlákniny. Ani jedna ze skupin neměnila svůj každodenní styl života. Vláknina byla experimentální skupině podávána ve formě 7 g psyllia čtvrt hodiny před obědem a 3,5 g psyllia čtvrt hodiny před večeří. Každou dávku zapíjeli pacienti 150 ml vody.

U obou skupin byly sledovány antropometrické parametry (BMI, obvod pasu, obvod boků) a biochemické parametry (inzulin, krevní cukr, glykovaný hemoglobin [HbA1c], C-peptid).

Výsledky

Experimentální skupina vykazovala po 8 týdnech významné změny ve všech antropometrických parametrech. Tělesná hmotnost poklesla o 2,7 kg, obvod pasu se zmenšil o 2,6 cm a obvod boků o 2,5 cm. V kontrolní skupině žádný z těchto sledovaných ukazatelů nedosáhl po 8 týdnech nižších hodnot.

Porovnáním biochemických ukazatelů před experimentem a po něm bylo zjištěno, že průměrné hodnoty všech sledovaných parametrů se u experimentální skupiny výrazně zlepšily.

  • Krevní cukr: 9 mmol/l; 6,6 mmol/l
  • HbA1c: 8,5 %; 7,5 %
  • Inzulin: 27,9 mIU/l; 19,7 mIU/l
  • C-peptid: 1,92 nmol/l; 1,26 nmol/l

(Jsou uvedeny hodnoty před začátkem sledování a po něm.)

Kontrolní skupina tyto změny nevykazovala a kromě hodnoty krevního cukru, která klesla z 8,7 na 8,4 mmol/l, u ní byly všechny hodnoty na konci sledovaného období stejné nebo vyšší než před zahájením experimentu.

Vybrané vlastnosti vlákniny

Autoři studie podotýkají, že redukci tělesné hmotnosti potvrzují i další práce zabývající se vlivem vlákniny na organismus. Pokud se navýší příjem vlákniny, zvyšuje se pocit sytosti a snižuje se pocit hladu, z čehož plyne nižší kalorický příjem, a tedy úprava hmotnosti. Dále autoři uvádějí, že rozpustná vláknina tvoří v trávicím traktu gelovou hmotu, která v sobě zadržuje živiny. Ty jsou tak chráněny před působením trávicích enzymů a méně se vstřebávají střevní stěnou. Tento mechanismus omezuje prudké zvýšení krevního cukru po jídle a zlepšuje citlivost buněk vůči inzulinu.

Závěr

Výsledky studie dokládají, že zařazení rozpustné vlákniny do jídelníčku diabetiků má svůj význam. Psyllium coby přírodní produkt přináší výsledky v podobě zlepšení antropometrických i biochemických ukazatelů v krátkém časovém horizontu a nepředstavuje pro pacienty velkou ekonomickou zátěž.

(pak)

Zdroj: Abutair A. S., Naser I. A., Hamed A. T. Soluble fibers from psyllium improve glycemic response and body weight among diabetes type 2 patients (randomized control trial). Nutr J 2016 Oct 12; 15 (1): 86. 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,3/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Empagliflozin v kombinaci s metforminem u pacientů s diabetem mellitem 2. typu

Metformin je v současné době doporučován jako lék první volby u všech pacientů s diabetem 2. typu. Empagliflozin je zástupcem nové skupiny perorálních antidiabetik, kterými jsou inhibitory SGLT2. Tyto léky snižují hladinu glykémie omezením reabsorpce glukózy v ledvinách, tedy bez závislosti na funkci beta-buněk a přítomnosti inzulinové rezistence. Cílem studie EMPA-REG MET bylo zhodnotit účinnost, bezpečnost a toleranci empagliflozinu přidaného k metforminu u diabetiků 2. typu.

Diabetes mellitus a chronické onemocnění ledvin

Prevalence chronického onemocnění ledvin (CKD) i diabetu mellitu (DM) celosvětově narůstá, DM je přitom i jednou z nejčastějších příčin CKD. Skupina pacientů s DM a CKD je specifická a léčba těchto pacientů vyžaduje individuální přístup. U pacientů s DM a CKD je totiž u některých léčiv hranice mezi dávkou neúčinnou a dávkou již toxickou velmi tenká.

Účinnost a bezpečnost kombinace metforminu s empagliflozinem u pacientů s diabetem mellitem 2. typu

Lékem první volby je u diabetu 2. typu metformin, který je optimální pro svoji účinnost, prokázanou bezpečnost, neutrální vliv na tělesnou hmotnost a příznivé účinky na kardiovaskulární systém. S progresí onemocnění však nemusí monoterapie metforminem vést k požadované kontrole glykémie, a je proto nutné zvolit kombinovanou léčbu. Řada antidiabetik je pacienty špatně tolerována a nežádoucí účinky, jako je přibývání na váze nebo epizody hypoglykémie, vedou ke snižování adherence k léčbě. Je proto třeba zvolit do kombinace látku, která je účinná, bezpečná a pacienty dobře tolerovaná. Takovým léčivem může být empagliflozin.Všechny novinky