Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Diabetes: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Ovlivnění srdečního selhání perorálními antidiabetiky

Specializace: diabetologie
Téma: Diabetes

Vydáno: 19.10.2017

Ovlivnění srdečního selhání perorálními antidiabetiky

Diabetes mellitus je vnímán především jako rizikový faktor ischemické choroby srdeční a obecně aterosklerotických komplikací. Stejně velikým problémem je však asociace mezi diabetem a srdečním selháním. Tuto hypotézu potvrzuje studie VALUE, která se primárně zaměřovala na arteriální hypertenzi. Z jejích výsledků vyplývá, že jedinci s diabetem měli větší riziko srdečního selhání v porovnání s rizikem akutního infarktu myokardu.

Srdeční selhání u diabetiků

Etiologie srdečního selhání u diabetiků je multifaktoriální s různou klinickou manifestací. Srdeční selhání může vzniknout v důsledku koronární makro- a mikroangiopatie, metabolického poškození myokardu, diabetické neuropatie a řady dalších příčin. Diabetici tvoří přibližně 1/3 všech pacientů se srdečním selháním. Může se jednat typicky o pacienty se sníženou srdeční frakcí a sníženým srdečním výdejem, ale u řady diabetiků je diagnostikováno srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí. Prognóza pacientů s diabetem, u kterých je diagnostikováno srdeční selhání, je přitom velmi špatná. Mortalita činí 32,7 % za rok, zatímco u diabetiků bez srdečního selhání 3,7 % za rok.

Empagliflozin v terapii srdečního selhání

Z rozsáhlé metaanalýzy, jejíž výsledky prezentoval profesor Aleš Linhart z 2. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, vyplynulo, že některá antidiabetika mohou zvyšovat riziko srdečního selhání, konkrétně se jednalo o glitazony, saxagliptin a alogliptin. Neutrální riziko v této metaanalýze naopak představovaly intenzivní režimy a inzulinoterapie. Riziko s trendem k poklesu představovala redukce váhy.

Velký průlom přinášejí výsledky mezinárodní studie EMPA-REG OUTCOME, která prokázala, že empagliflozin je první antidiabetikum, jež signifikantně snižuje kardiovaskulární riziko v porovnání s placebem. Profesor Linhart upřesňuje, že k divergenci Kaplanových–Meierových křivek znázorňujících hospitalizaci pro srdeční selhání, dochází již v prvních měsících od zahájení léčby (poměr rizik [HR] 0,65; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,50–0,85; p = 0,002). Příčina tohoto jevu je nejspíše multifaktoriální, empagliflozin totiž přispívá k redukci hmotnosti, snižuje tlak krve a vyvolává osmotickou diurézu.

Post-hoc analýza této studie navíc potvrzuje, že benefit empagliflozinu je prakticky totožný u pacientů s anamnézou a bez anamnézy srdečního selhání. Empagliflozin také signifikantně prodlužuje dobu do zahájení léčby kličkovými diuretiky pro srdeční selhání NYHA II–III (HR 0,62; 95% CI 0,53–0,73; p = 0,001). Doba do hospitalizace pro srdeční selhání nebo do zahájení léčby kličkovými diuretiky je v případě empagliflozinu také signifikantně prodloužena (HR 0,63; 95% CI 0,54–0,73; p = 0,001).

Závěr

Diabetes mellitus představuje významné riziko pro rozvoj srdečního selhání. Z výsledků studie EMPA-REG OUTCOME vyplývá, že léčba diabetu empagliflozinem toto riziko signifikantně snižuje.

(holi)

Zdroj: Praktický návod na léčbu diabetika 2. typu. Seminář s panelovou diskusí, uspořádaný 3. interní klinikou 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci s 2. interní klinikou LF MU a FN u sv. Anny v Brně. 18. dubna 2016, Praha.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kardiovaskulární rizika u pacientů s diabetem 2. typu

Diabetici 2. typu mají 2–4× větší pravděpodobnost rozvoje kardiovaskulárního onemocnění (KVO) než obecná populace a 52 % diabetiků umírá z kardiovaskulárních příčin. Úspěšná léčba kardiovaskulárních rizikových faktorů a antidiabetická léčba šetrná pro kardiovaskulární systém jsou proto zásadní součástí péče o diabetiky 2. typu.

Indikace empagliflozinu v USA rozšířeny o snížení rizika úmrtí z kardiovaskulárních příčin u pacientů s diabetem mellitem 2. typu

Americký Úřad pro kontrolu léků a potravin (FDA) nedávno oznámil, že v USA byla rozšířena indikace pro empagliflozin (Jardiance, Eli Lilly a Boehringer Ingelheim), a to o snížení rizika úmrtí z kardiovaskulárních příčin u dospělých pacientů s diabetem mellitem 2. typu a snížení rizika rozvoje kardiovaskulárních onemocnění.

Postřehy z kongresu ADA - San Diego, Kalifornie (den 5.)

Z letošního 77. ročníku Konference ADA hovoří George Grunberger, MD, FACP, FACE - Chairman, Grunberger Diabetes Institute. Jde již o jeho 37. účast na ADA konferenci a hodnotí ze svého pohledu uplynulý ročník.Všechny novinky