Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Diabetes: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Ovlivnění kardiovaskulární mortality perorálními antidiabetiky

Specializace: diabetologie
Téma: Diabetes

Vydáno: 19.10.2017

Ovlivnění kardiovaskulární mortality perorálními antidiabetiky

UKPDS (The UK Prospective Diabetes Study) byla první velkou studií u diabetiků 2. typu, která doložila pozitivní vliv intenzivnější terapie diabetu (v porovnání s léčbou méně intenzivní) z hlediska rozvoje chronických cévních komplikací diabetu. V základní části studie UKPDS nebyla prokázána redukce makrovaskulárních komplikací agresivní terapií perorálními antidiabetiky. Jak ovšem připomíná docent Martin Prázný ze 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, demonstrovala především vysoce významný efekt dobré kompenzace diabetu v prevenci mikrovaskulárních změn a později v dlouhodobém měřítku i pozitivní vliv na makrovaskulární komplikace.

Vliv empagliflozinu na kardiovaskulární mortalitu

Velký průlom zaznamenala ve vztahu perorálních antidiabetik a kardiovaskulární mortality recentní studie EMPA-REG OUTCOME, která prokázala pozitivní efekt moderních perorálních antidiabetik na kardiovaskulární morbiditu a mortalitu. Mezinárodní studie se zúčastnilo 11 531 pacientů, z nichž 7 020 bylo randomizováno. Více než 97 % pacientů studii dokončilo a u více než 99 % je znám jejich vitální stav. Studie měla celkem 3 ramena, kontrolní rameno představovala standardní terapie diabetu a placebo, další dvě ramena sestávala z pacientů, kteří ke své stávající antidiabetické léčbě užívali empagliflozin v dávce 10 nebo 25 mg 1× denně. Primární složený cílový ukazatel, takzvaný 3P-MACE endpoint, zahrnoval úmrtí z kardiovaskulárních příčin, nefatální infarkt myokardu a nefatální cévní mozkovou příhodu.

Riziko výskytu 3P-MACE endpointu bylo empagliflozinem významně sníženo o 14 % (k události došlo u 10,5 % ve skupině s empagliflozinem oproti 12,1 % ve skupině s placebem; poměr rizik [HR] 0,86; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,74–0,99; p = 0,04). Empagliflozin ve srovnání s placebem signifikantně snížil riziko úmrtí z kardiovaskulárních příčin o 38 % (HR 0,62; 95% CI 0,49–0,77; p < 0,001). Počet úmrtí z jakékoliv příčiny byl při terapii empagliflozinem nižší o 32 % (HR 0,68; 95% CI 0,57–0,82; p < 0,001). Kardiovaskulární mortalita byla snížena stejně bez ohledu na současně užívanou medikaci. Výsledky byly pro obě dávky empagliflozinu srovnatelné. Do doby, než budou k dispozici výsledky kardiovaskulárních studií ostatních gliflozinů, však nelze mluvit o společném efektu celé lékové skupiny.

Závěr

Empagliflozin je zatím jediným perorálním antidiabetikem, u něhož bylo prokázáno snížení kardiovaskulárního rizika a úmrtnosti. Zatím není možné říci, zda se jedná o class effect celé třídy gliflozinů, protože není znám přesný mechanismus vedoucí ke kardiovaskulárnímu prospěchu.

(holi)

Zdroj: Praktický návod na léčbu diabetika 2. typu. Seminář s panelovou diskusí, uspořádaný 3. interní klinikou 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci s 2. interní klinikou LF MU a FN u sv. Anny v Brně. 18. dubna 2016, Praha.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kardiovaskulární rizika u pacientů s diabetem 2. typu

Diabetici 2. typu mají 2–4× větší pravděpodobnost rozvoje kardiovaskulárního onemocnění (KVO) než obecná populace a 52 % diabetiků umírá z kardiovaskulárních příčin. Úspěšná léčba kardiovaskulárních rizikových faktorů a antidiabetická léčba šetrná pro kardiovaskulární systém jsou proto zásadní součástí péče o diabetiky 2. typu.

Indikace empagliflozinu v USA rozšířeny o snížení rizika úmrtí z kardiovaskulárních příčin u pacientů s diabetem mellitem 2. typu

Americký Úřad pro kontrolu léků a potravin (FDA) nedávno oznámil, že v USA byla rozšířena indikace pro empagliflozin (Jardiance, Eli Lilly a Boehringer Ingelheim), a to o snížení rizika úmrtí z kardiovaskulárních příčin u dospělých pacientů s diabetem mellitem 2. typu a snížení rizika rozvoje kardiovaskulárních onemocnění.

Postřehy z kongresu ADA - San Diego, Kalifornie (den 5.)

Z letošního 77. ročníku Konference ADA hovoří George Grunberger, MD, FACP, FACE - Chairman, Grunberger Diabetes Institute. Jde již o jeho 37. účast na ADA konferenci a hodnotí ze svého pohledu uplynulý ročník.Všechny novinky