Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Diabetes: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Kardiovaskulární přínos inhibitorů SGLT2 potvrzen

Specializace: diabetologie
Téma: Diabetes

Vydáno: 14.11.2017

Kardiovaskulární přínos inhibitorů SGLT2 potvrzen

Kardiovaskulární (KV) přínos inhibitorů SGLT2 u diabetiků 2. typu, který byl ve studii EMPA-REG OUTCOME prokázán u empagliflozinu, potvrdily i studie s kanagliflozinem (CANVAS), nová analýza studie CVD REAL s empagliflozinem, kanagliflozinem a dapagliflozinem a také jednotlivé podstudie studie EMPA-REG OUTCOME. Tyto poznatky, prezentované v červnu 2017 na kongresu Americké diabetologické asociace (ADA), shrnuje právě publikovaný článek v časopisu Critical Pathways in Cardiology.

Úvod 

Inhibitory sodíkoglukózového kotransportéru (SGLT2) patří mezi nové třídy antidiabetik. Díky svému jedinečnému mechanismu účinku mohou mít kromě kompenzace glykémie i další přínos. Zlepšení KV výsledků se jako první prokázalo u empagliflozinu ve studii EMPA-REG OUTCOME. Po publikaci této význačné práce byla provedena řada studií, jež se snažily zhodnotit, zda je KV a renální přínos empagliflozinu společný všem inhibitorům SGLT2.

Program CANVAS

Prezentované výsledky programu CANVAS (CANagliflozin cardioVascular Assessment Study), zahrnujícího 2 velké studie s kanagliflozinem a více než 10 tisíci diabetiky s vysokým KV rizikem, ukázaly nižší výskyt složeného KV parametru (KV mortalita, nefatální infarkt myokardu a nefatální cévní mozková příhoda) při inhibici SGLT2 v porovnání s placebem (analýza superiority; p = 0,0158) a potenciální renální přínos této léčby.

Analýzy studie CVD-REAL

Příznivé KV účinky inhibitorů SGLT2 potvrdily i nové analýzy studie CVD-REAL (Comparative Effectiveness of Cardiovacular Outcomes), která hodnotila empagliflozin, kanagliflozin a dapagliflozin u širší populace diabetiků 2. typu. V rámci zhodnocení celé studijní populace byla u pacientů s nově nasazeným inhibitorem SGLT2 zjištěna významně nižší nejen KV mortalita, ale i celková mortalita, a to o 51 % (p < 0,01) v porovnání s jinými antidiabetiky. Bez ohledu na přítomnost KV onemocnění se snížil také výskyt hospitalizací pro srdeční selhání (o 39 %; p < 0,001). Tyto výsledky byly obdobné i u nově provedených analýz dat získaných ve studii CVD-REAL.

Podstudie EMPA-REG OUTCOME

Další ujištění přinesly i podstudie citované práce EMPA-REG OUTCOME, které potvrdily přínos empagliflozinu u jednotlivých kategorií pacientů po úpravě na kontrolu krevního tlaku, hladinu LDL cholesterolu a glykovaného hemoglobinu v čase. Ukázalo se, že tyto parametry nemají vliv na hodnocenou účinnost empagliflozinu.

(zza)

Zdroj: Lee S. Update on SGLT2 inhibitors – new data released at the American Diabetes Association. Crit Pathw Cardiol 2017 Sep; 16 (3): 93–95, doi: 10.1097/HPC.0000000000000125.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ovlivnění kardiovaskulární mortality perorálními antidiabetiky

UKPDS (The UK Prospective Diabetes Study) byla první velkou studií u diabetiků 2. typu, která doložila pozitivní vliv intenzivnější terapie diabetu (v porovnání s léčbou méně intenzivní) z hlediska rozvoje chronických cévních komplikací diabetu. V základní části studie UKPDS nebyla prokázána redukce makrovaskulárních komplikací agresivní terapií perorálními antidiabetiky. Jak ovšem připomíná docent Martin Prázný ze 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, demonstrovala především vysoce významný efekt dobré kompenzace diabetu v prevenci mikrovaskulárních změn a později v dlouhodobém měřítku i pozitivní vliv na makrovaskulární komplikace.

Účinnost a bezpečnost inhibitoru SGLT2 empagliflozinu v terapii diabetu

Inhibice renálního transportu glukózy vedoucí k indukci glykosurie je terapeutickým přístupem, který v posledních letech s vývojem a zkoumáním nových selektivních inhibitorů glukózových transportérů SGLT2 zaznamenal bouřlivý vývoj. Výhodou terapie glukuretiky či glifloziny je skutečnost, že léčba účinkuje bez ohledu na vyvolávající příčinu hyperglykémie, tedy bez ohledu na míru inzulinové rezistence nebo poruchy sekrece inzulinu.

Ovlivnění srdečního selhání perorálními antidiabetiky

Diabetes mellitus je vnímán především jako rizikový faktor ischemické choroby srdeční a obecně aterosklerotických komplikací. Stejně velikým problémem je však asociace mezi diabetem a srdečním selháním. Tuto hypotézu potvrzuje studie VALUE, která se primárně zaměřovala na arteriální hypertenzi. Z jejích výsledků vyplývá, že jedinci s diabetem měli větší riziko srdečního selhání v porovnání s rizikem akutního infarktu myokardu.Všechny novinky