Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Diabetes: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Jak zlepšit adherenci diabetiků?

Specializace: diabetologie
Téma: Diabetes

Vydáno: 18.12.2017

Jak zlepšit adherenci diabetiků?

Snem každého lékaře je uvědomělý pacient, který dodržuje stanovenou léčbu a všechny případné problémy včas hlásí. Ale kde ho hledat?

Při léčbě chronických onemocnění je spolupráce pacienta zásadním prvkem. Ani ta nejlepší terapie není nic platná, pokud pacient nedodržuje stanovený režim a nedochází na pravidelné kontroly. U diabetu to platí obzvláště. Velkou výhodou diabetu oproti ostatním chronickým onemocněním je však možnost hodnotit dlouhodobou spolupráci pacienta prostřednictvím glykovaného hemoglobinu.

O faktorech, které ovlivňují adherenci, se často mluví. Je jich mnoho a zmapovat jejich vliv není snadné. Ovlivňuje adherenci k léčbě diabetu i kvalita života? To byla otázka, kterou si položili brazilští vědci. Snažili se ji zodpovědět pomocí systematického přehledu publikovaných studií, které zkoumaly asociaci mezi dvěma proměnnými: kvalitou života nemocných s diabetem a hladinou glykovaného hemoglobinu. Na toto téma bylo publikováno mnoho studií, z nichž některé asociaci potvrdily, jiné ne. Na základě své studie autoři dospěli k závěru, že kvalita nemocných s hladinou glykovaného hemoglobinu opravdu souvisí. Jak toto spojení ale interpretovat?

Je možné, že vyšší kvalita života pacientů vede ke zvýšené ochotě spolupracovat s lékařem, ale stejně tak je možné, a dokonce pravděpodobné, že adherence k léčbě vede ke zvýšení kvality života. Kauzalita v tomto případě může být (a pravděpodobně bude) oboustranná.

Každopádně je zajímavé se nad tímto vztahem zamyslet a probírat ho s pacienty. Naše informace totiž laici mohou vnímat jako čísla, jejichž reálný význam a dopad na jejich život není zřejmý. Nicméně my ho známe velice dobře, proto by vzkaz pacientům měl mít jasný význam: Dodržujte léčbu a bude vám lépe.

Pro lékaře jsou tyto informace také cenné. Samozřejmě, že vztah „špatná kontrola glykémie − špatná spolupráce“ chápeme všichni, ale je-li kauzalita skutečně oboustranná, můžeme využít i opačného směru a předem vytipovat pacienty, s nimiž bude horší spolupráce. Naplánovat léčbu tak, aby byla co nejjednodušší, objednávat na častější kontroly, věnovat těmto pacientům více času − to vše jsou možná řešení. Využívejme tyto možnosti.

(pez)

Zdroj: de Fátima Gusmai L., de Sá Novato T., de Souza Nogueira L. The influence of quality of life in treatment adherence of diabetic patients: a systematic review. Rev Esc Enferm USP 2015 Oct; 49 (5): 839−846, doi: 10.1590/S0080-623420150000500019.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pravidelná chůze jako intervence podporující kvalitu života diabetiků

Diabetes mellitus (DM) coby chronické a v mnoha případech invalidizující onemocnění omezuje pacienty v nejrůznějších aspektech jejich života. V rámci léčby je proto důležité zohledňovat také kvalitu života diabetiků a hledat způsoby, jak ji vhodně podpořit a umožnit pacientům co nejaktivnější zapojení do každodenního života. V americkém časopisu Diabetes Care byly publikovány výsledky studie, jež hodnotila vliv pravidelné chůze na kvalitu života při DM.

Inhibitory DPP4 při chronickém onemocnění ledvin a jejich potenciál chránit před diabetickou nefropatií

Preklinická i klinická pozorování naznačují, že inhibitory dipeptidyl peptidázy 4 (DPP4) by mohly kromě účinné a bezpečné kontroly glykémie přinášet pacientům i další užitek.

Doložený kardiovaskulární přínos empagliflozinu v nových amerických doporučeních pro léčbu diabetu

Dvě přední zámořské odborné lékařské společnosti, Americká diabetologická asociace (ADA) a Americká asociace klinických endokrinologů (AACE), vydaly v prosinci 2016 nová doporučení pro léčbou diabetu. Zahrnují informace o snížení kardiovaskulární mortality diabetiků při léčbě empagliflozinem (Jardiance).Všechny novinky