Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Diabetes: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Empagliflozin v kombinaci s metforminem u pacientů s diabetem mellitem 2. typu

Specializace: diabetologie
Téma: Diabetes

Vydáno: 11.10.2016

Empagliflozin v kombinaci s metforminem u pacientů s diabetem mellitem 2. typu

Metformin je v současné době doporučován jako lék první volby u všech pacientů s diabetem 2. typu. Empagliflozin je zástupcem nové skupiny perorálních antidiabetik, kterými jsou inhibitory SGLT2. Tyto léky snižují hladinu glykémie omezením reabsorpce glukózy v ledvinách, tedy bez závislosti na funkci beta-buněk a přítomnosti inzulinové rezistence. Cílem studie EMPA-REG MET bylo zhodnotit účinnost, bezpečnost a toleranci empagliflozinu přidaného k metforminu u diabetiků 2. typu.

Mechanismus účinku metforminu

Metformin snižuje glykémii převážně inhibicí glukoneogeneze v játrech a zvýšením citlivosti periferních tkání ke glukóze. Přes počáteční účinnost přestává být tato monoterapie při progresi onemocnění dostatečně účinná. Po 2 letech léčby metforminem nedosahuje dostatečné kontroly glykémie 40–50 % pacientů, po 3 letech je to již 70 % pacientů, a po 9 letech je léčba nedostatečná dokonce u 90 % léčených pacientů. 

Mechanismus účinku inhibitorů SGLT2

Přibližně 90 % glukózy filtrované v ledvinách je reabsorbováno v proximálním tubulu prostřednictvím sodíkoglukózového kotransportéru 2 (SGLT2). Inhibitory SGLT2 jsou nová perorální antidiabetika, která snížením reabsorpce glukózy v ledvinách zvyšují exkreci glukózy močí a snižují glykémii. Výhodou tohoto mechanismu účinku je nízké riziko hypoglykémie, redukce hmotnosti a obvykle také snížení krevního tlaku.

Průběh a výsledky studie EMPA-REG MET

Cílem studie EMPA-REG MET bylo zhodnotit účinnost, bezpečnost a snášenlivost empagliflozinu (10 nebo 25 mg 1× denně) v porovnání s placebem po přidání k metforminu u diabetiků 2. typu, kteří nedosahují dostatečné kontroly při monoterapii metforminem. Zařazeni byli pacienti s HbA1c 53−86 mmol/mol při monoterapii metforminem v dávce ≥ 1500 mg/den. Po randomizaci dostávali pacienti po dobu 24 týdnů buď 10 mg (n = 217) či 25 mg (n = 213) empagliflozinu 1× denně, nebo placebo (n = 207).

Po 24 týdnech léčby byly upravené průměrné změny v HbA1c ve skupině s placebem –1,4 mmol/mol, ve skupině s 10 mg empagliflozinu –7,7 mmol/mol a ve skupině s 25 mg empagliflozinu –8,4 mmol/mol (obě p < 0,001). Empagliflozin ve srovnání s placebem signifikantně snížil průměrnou hodnotu glykémie a systolický i diastolický tlak. Upravené průměrné změny hmotnosti činily –0,45 kg u placeba, –2,08 kg u 10 mg empagliflozinu a –2,46 kg u 25 mg empagliflozinu (obě p < 0,001).

Výskyt nežádoucích účinků byl mezi skupinami srovnatelný (placebo 58,7 %, empagliflozin 49,5–57,1 %). Hypoglykémie byly zaznamenány u 0,5 % pacientů ve skupině s placebem, 1,8 % pacientů léčených 10 mg empagliflozinu a 1,4 % pacientů užívajících 25 mg empagliflozinu.

Závěr

Empagliflozin v dávce 10 či 25 mg denně přidaný k metforminu signifikantně zlepšil kontrolu glykémie, hmotnost a krevní tlak při velmi dobré snášenlivosti. Empagliflozin a metformin působí komplementárními mechanismy, což vede ke klinicky významnému zlepšení kontroly glykémie a mírnému poklesu hmotnosti. Jedná se tedy o novou, lákavou alternativu v léčbě DM 2. typu.

(epa)

Zdroj: Häring H. U., Merker L., Seewaldt-Becker E. et al. Empagliflozin as add-on to metformin in patients with type 2 diabetes: a 24-week, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Diabetes Care 2014 Jun; 37 (6): 1650−1659, doi: 10.2337/dc13-2105.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 9x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinnost a bezpečnost kombinace metforminu s empagliflozinem u pacientů s diabetem mellitem 2. typu

Lékem první volby je u diabetu 2. typu metformin, který je optimální pro svoji účinnost, prokázanou bezpečnost, neutrální vliv na tělesnou hmotnost a příznivé účinky na kardiovaskulární systém. S progresí onemocnění však nemusí monoterapie metforminem vést k požadované kontrole glykémie, a je proto nutné zvolit kombinovanou léčbu. Řada antidiabetik je pacienty špatně tolerována a nežádoucí účinky, jako je přibývání na váze nebo epizody hypoglykémie, vedou ke snižování adherence k léčbě. Je proto třeba zvolit do kombinace látku, která je účinná, bezpečná a pacienty dobře tolerovaná. Takovým léčivem může být empagliflozin.

Jak prodloužit a zkvalitnit život diabetikům?

Diabetes mellitus je chronické onemocnění s charakteristicky sníženou kvalitou života. Pacienti zpravidla užívají větší množství léků, jsou pod stálým dohledem, nuceni k častým návštěvám zdravotnických zařízení, vystaveni riziku hypoglykémie a ohrožováni komplikacemi, které jejich život zkracují.

Kombinační léčba diabetu je efektivní, volba však musí být pečlivá

Přidání perorálních antidiabetik k metforminu je nutno pečlivě zvážit dle rozdílného účinku na další parametry: glykovaný hemoglobin, hmotnost, krevní tlak a nežádoucí účinky.Všechny novinky