Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Diabetes: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Empagliflozin má potenciál významně přispět k úspěšné léčbě diabetu 2. typu

Specializace: diabetologie
Téma: Diabetes

Vydáno: 22.11.2016

Empagliflozin má potenciál významně přispět k úspěšné léčbě diabetu 2. typu

Jak ukázal přehled publikovaných studií s empagliflozinem, tento lék v monoterapii i v kombinované antidiabetické léčbě snižuje glykémii, tělesnou hmotnost i krevní tlak, aniž by zvyšoval riziko hypoglykémie. Díky prokázanému snížení mortality u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem při přidání empagliflozinu k jiným antidiabetikům najde tento lék jistě uplatnění u značné části diabetiků.

V nedávno publikovaném přehledovém článku Kenneth S. Hershon z Hofstra Northwell School of Medicine v New Yorku analyzoval výsledky studií s empagliflozinem vyhledané v databázi Medline. Do své práce zařadil studie s délkou trvání nejméně 12 týdnů, které hodnotily účinnost a bezpečnost empagliflozinu v monoterapii nebo v kombinované léčbě diabetu 2. typu.

Účinnost

Výsledky ukázaly, že empagliflozin podávaný samostatně nebo přidaný k léčbě metforminem, pioglitazonem, derivátem sulfonylurey, linagliptinem či inzulinem vede ke klinicky významnému snížení hladiny glykovaného hemoglobinu, glykémie, tělesné hmotnosti a krevního tlaku. Dosažené změny těchto parametrů přetrvávaly dlouhodobě. Ve studii věnované přímo výskytu kardiovaskulárních příhod empagliflozin přidaný ke standardní léčbě prokázal významné snížení kardiovaskulární i celkové mortality.

Tolerance a bezpečnost

Ve všech studiích byl empagliflozin dobře tolerován. V monoterapii nebyl spojen s vyšším výskytem hypoglykémie než placebo. Při kombinaci empagliflozinu s metforminem byl zjištěn významně nižší výskyt hypoglykémií než při kombinaci metforminu s derivátem sulfonylurey. V porovnání s placebem ovšem empagliflozin vedl k většímu výskytu urogenitálních infekcí. V dosud provedených studiích nebylo podávání empagliflozinu spojeno s větším rizikem ketoacidózy než placebo. Lékaři by však měli vědět o možném, i když vzácném výskytu této nežádoucí příhody.

Závěr

U některých pacientů může být empagliflozin podáván jako monoterapie, ale pravděpodobně bude mnohem více využíván v kombinaci s dalšími antidiabetiky. Jeho přínosem bude nejen snížení glykémie, tělesné hmotnosti a krevního tlaku, ale také kardiovaskulární mortality diabetiků. 

(zza)

Zdroj: Hershon K. S. Options for empagliflozin in combination therapy in type 2 diabetes mellitus. Int J Gen Med 2016 May 25; 9: 155–172.

 

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Empagliflozin v kombinaci s metforminem u pacientů s diabetem mellitem 2. typu

Metformin je v současné době doporučován jako lék první volby u všech pacientů s diabetem 2. typu. Empagliflozin je zástupcem nové skupiny perorálních antidiabetik, kterými jsou inhibitory SGLT2. Tyto léky snižují hladinu glykémie omezením reabsorpce glukózy v ledvinách, tedy bez závislosti na funkci beta-buněk a přítomnosti inzulinové rezistence. Cílem studie EMPA-REG MET bylo zhodnotit účinnost, bezpečnost a toleranci empagliflozinu přidaného k metforminu u diabetiků 2. typu.

Diabetes mellitus a chronické onemocnění ledvin

Prevalence chronického onemocnění ledvin (CKD) i diabetu mellitu (DM) celosvětově narůstá, DM je přitom i jednou z nejčastějších příčin CKD. Skupina pacientů s DM a CKD je specifická a léčba těchto pacientů vyžaduje individuální přístup. U pacientů s DM a CKD je totiž u některých léčiv hranice mezi dávkou neúčinnou a dávkou již toxickou velmi tenká.

Účinnost a bezpečnost kombinace metforminu s empagliflozinem u pacientů s diabetem mellitem 2. typu

Lékem první volby je u diabetu 2. typu metformin, který je optimální pro svoji účinnost, prokázanou bezpečnost, neutrální vliv na tělesnou hmotnost a příznivé účinky na kardiovaskulární systém. S progresí onemocnění však nemusí monoterapie metforminem vést k požadované kontrole glykémie, a je proto nutné zvolit kombinovanou léčbu. Řada antidiabetik je pacienty špatně tolerována a nežádoucí účinky, jako je přibývání na váze nebo epizody hypoglykémie, vedou ke snižování adherence k léčbě. Je proto třeba zvolit do kombinace látku, která je účinná, bezpečná a pacienty dobře tolerovaná. Takovým léčivem může být empagliflozin.Všechny novinky