Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Diabetes: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Doložený kardiovaskulární přínos empagliflozinu v nových amerických doporučeních pro léčbu diabetu

Specializace: diabetologie
Téma: Diabetes

Vydáno: 14.11.2017

Doložený kardiovaskulární přínos empagliflozinu v nových amerických doporučeních pro léčbu diabetu

Dvě přední zámořské odborné lékařské společnosti, Americká diabetologická asociace (ADA) a Americká asociace klinických endokrinologů (AACE), vydaly v prosinci 2016 nová doporučení pro léčbou diabetu. Zahrnují informace o snížení kardiovaskulární mortality diabetiků při léčbě empagliflozinem (Jardiance).

Doporučení navazují na stanovisko amerického Úřadu pro kontrolu léků a potravin (FDA), které umožňuje společnosti Eli Lilly prezentovat příznivý vliv empagliflozinu na kardiovaskulární systém. Jedná se konkrétně o prevenci infarktu myokardu a cévních mozkových příhod diabetiků 2. typu. 

Preferovaný inhibitor SGLT2

Americká investiční společnost Edward Jones očekává, že roční tržby za lék Jardiance se do roku 2020 zvýší ze současných 200 milionů na téměř 4 miliardy dolarů. Analytici předpokládají, že se empagliflozin stane preferovaným přípravkem ze skupiny inhibitorů SGLT2, než výrobci dalších inhibitorů SGLT2 v následujících 2 letech dokončí vlastní studie zaměřené na kardiovaskulární účinky kanagliflozinu a dapagliflozinu. 

Očekává se, že metformin zůstane lékem první volby u diabetu 2. typu. Empagliflozin podávaný 1× denně p. o. by se mohl stát preferovaným přípravkem tam, kde metformin ke kompenzaci glykémie nestačí. Roční náklady na metformin se pohybují okolo 50 dolarů, zatímco měsíční léčba empagliflozinem stojí přibližně 400 dolarů. Americká zdravotní pojišťovna Anthem Inc. řadí tento přípravek mezi středně nákladná léčiva vzhledem ke kardiovaskulárnímu přínosu.

Lék se dostane k více pacientům

Díky prosincovému stanovisku FDA a novým směrnicím se očekává, že ve Spojených státech amerických budou empagliflozin, který byl úřady schválen v roce 2014, častěji předepisovat praktičtí lékaři. Stal by se tak dostupným pro velké množství pacientů. V USA trpí diabetem 29 milionů pacientů a téměř 90 % z nich se léčí s DM 2. typu.

(pak)

Zdroj: Pierson R., Humer C. New diabetes guidelines imminent, Jardiance sales may surge. Reuters, Health News 2016 Dec 13. Dostupné na: www.reuters.com/article/us-eli-lilly-diabetes-idUSKBN13Y2KY

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ovlivnění kardiovaskulární mortality perorálními antidiabetiky

UKPDS (The UK Prospective Diabetes Study) byla první velkou studií u diabetiků 2. typu, která doložila pozitivní vliv intenzivnější terapie diabetu (v porovnání s léčbou méně intenzivní) z hlediska rozvoje chronických cévních komplikací diabetu. V základní části studie UKPDS nebyla prokázána redukce makrovaskulárních komplikací agresivní terapií perorálními antidiabetiky. Jak ovšem připomíná docent Martin Prázný ze 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, demonstrovala především vysoce významný efekt dobré kompenzace diabetu v prevenci mikrovaskulárních změn a později v dlouhodobém měřítku i pozitivní vliv na makrovaskulární komplikace.

Účinnost a bezpečnost inhibitoru SGLT2 empagliflozinu v terapii diabetu

Inhibice renálního transportu glukózy vedoucí k indukci glykosurie je terapeutickým přístupem, který v posledních letech s vývojem a zkoumáním nových selektivních inhibitorů glukózových transportérů SGLT2 zaznamenal bouřlivý vývoj. Výhodou terapie glukuretiky či glifloziny je skutečnost, že léčba účinkuje bez ohledu na vyvolávající příčinu hyperglykémie, tedy bez ohledu na míru inzulinové rezistence nebo poruchy sekrece inzulinu.

Ovlivnění srdečního selhání perorálními antidiabetiky

Diabetes mellitus je vnímán především jako rizikový faktor ischemické choroby srdeční a obecně aterosklerotických komplikací. Stejně velikým problémem je však asociace mezi diabetem a srdečním selháním. Tuto hypotézu potvrzuje studie VALUE, která se primárně zaměřovala na arteriální hypertenzi. Z jejích výsledků vyplývá, že jedinci s diabetem měli větší riziko srdečního selhání v porovnání s rizikem akutního infarktu myokardu.Všechny novinky