Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Diabetes: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Diabetes mellitus − rizikový faktor TBC

Specializace: diabetologie
Téma: Diabetes

Vydáno: 22.11.2016

Diabetes mellitus − rizikový faktor TBC

Diabetes mellitus byl identifikován jako rizikový faktor rozvoje tuberkulózy (TBC) a relapsu po její léčbě. Riziko infekce je srovnatelné s osobami nakaženými virem HIV.

Úvod

Diabetici jsou třikrát náchylnější k rozvoji tuberkulózy plic než osoby bez diabetu, což lze vysvětlit odchylkami v imunitní odpovědi. V době světové pandemie diabetu a situaci, kdy TBC postihuje celou třetinu světové populace, musejí být lékaři ve střehu. Nerozpoznaná TBC ohrožuje pacienta, ošetřující personál i ostatní pacienty, a navíc přispívá ke zhoršování globální situace. Radiologický nález může být při TBC u diabetiků atypický s postižením především středních a dolních laloků. Při léčbě pak může dělat problémy interakce rifampicinu s perorálními antidiabetiky a inzulinem.

Kazuistika

45letá Američanka, původem z Dominikánské republiky, s desetiletou anamnézou diabetu 2. typu, léčená metforminem, navštívila lékaře z důvodu suchého kašle trvajícího 3 měsíce. Byl přítomen hmotnostní úbytek (7 kg), noční pocení, občasná horečka a celková malátnost. Krev ve sputu pacientka negovala. Dva roky před vyšetřením cestovala do své vlasti, ale nebyla si vědoma toho, že by přišla do styku s infekční chorobou.

Fyzikální vyšetření ukázalo zhoršený nutriční stav, byly přítomny chrůpky v pravém středním plicním poli, ale jinak byl nález normální. Laboratorní vyšetření ukázala zvýšení LDH a sedimentace, zvýšené hsCRP a HbA1C. Zobrazovací vyšetření odhalilo dutinu v pravém středním plicním poli. Rozbor sputa pak potvrdil aktivní plicní tuberkulózu.

U této pacientky se tedy riziko spojené s diabetem kombinovalo s návštěvou endemické oblasti, před kterou by diabetici měli být varováni.

(pez)

Zdroj: Solá E., Rivera C., Mangual M. et al. Diabetes mellitus: an important risk factor for reactivation of tuberculosis. Endocrinol Diabetes Metab Case Rep 2016 Jul 29, pii: 16-0035, doi: 10.1530/EDM-16-0035 [Epub ahead of print]. 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,6/5, hodnoceno 9x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Empagliflozin v kombinaci s metforminem u pacientů s diabetem mellitem 2. typu

Metformin je v současné době doporučován jako lék první volby u všech pacientů s diabetem 2. typu. Empagliflozin je zástupcem nové skupiny perorálních antidiabetik, kterými jsou inhibitory SGLT2. Tyto léky snižují hladinu glykémie omezením reabsorpce glukózy v ledvinách, tedy bez závislosti na funkci beta-buněk a přítomnosti inzulinové rezistence. Cílem studie EMPA-REG MET bylo zhodnotit účinnost, bezpečnost a toleranci empagliflozinu přidaného k metforminu u diabetiků 2. typu.

Diabetes mellitus a chronické onemocnění ledvin

Prevalence chronického onemocnění ledvin (CKD) i diabetu mellitu (DM) celosvětově narůstá, DM je přitom i jednou z nejčastějších příčin CKD. Skupina pacientů s DM a CKD je specifická a léčba těchto pacientů vyžaduje individuální přístup. U pacientů s DM a CKD je totiž u některých léčiv hranice mezi dávkou neúčinnou a dávkou již toxickou velmi tenká.

Účinnost a bezpečnost kombinace metforminu s empagliflozinem u pacientů s diabetem mellitem 2. typu

Lékem první volby je u diabetu 2. typu metformin, který je optimální pro svoji účinnost, prokázanou bezpečnost, neutrální vliv na tělesnou hmotnost a příznivé účinky na kardiovaskulární systém. S progresí onemocnění však nemusí monoterapie metforminem vést k požadované kontrole glykémie, a je proto nutné zvolit kombinovanou léčbu. Řada antidiabetik je pacienty špatně tolerována a nežádoucí účinky, jako je přibývání na váze nebo epizody hypoglykémie, vedou ke snižování adherence k léčbě. Je proto třeba zvolit do kombinace látku, která je účinná, bezpečná a pacienty dobře tolerovaná. Takovým léčivem může být empagliflozin.Všechny novinky