Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

ZÍSKANÁ KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ U TURNEROVA SYNDROMU

Autoři: Kaprálová S.1, Zapletalová J.1, Vrtěl R.2, Klásková E.1

Autoři - působiště: 1Dětská klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého, Olomouc, 2Ústav lékařské genetiky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého, Olomouc

Článek: Čes-slov Pediat 2017; 72 (1): 54-62.
Kategorie: Přehledový článek
Počet zobrazení článku: 59x

Specializace: neonatologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
uzamčeno uzamčeno

Acquired cardiovascular disease in Turner syndrome

Turner syndrome (TS) is the most common chromosomal disorder in women, which is caused by absence or structural abnormality of X chromosome with classical traits that include growth retardation, gonadal dysgenesis and infertility.

Acquired cardiovascular disease is a major cause of premature morbidity and mortality in TS. Congenital heart disease and acquired cardiovascular disease can reduce life expectancy by up to 13 years. Ischemic heart disease, stroke and aortic dissection belong to acquired cardiovascular disease with high prevalence.

This review is focused on issues of risk factors for acquired cardiovascular disease such as arterial hypertension, glucose metabolism disorders, dyslipidemia and obesity in patients with TS. The main point of this review is arterial hypertension, its prevalence in TS, diagnostic and appropriate therapeutic approaches.

Key words:
Turner syndrome, acquired cardiovascular disease, hypertension, ABPM, ascending aortic dilation, aortic dissection, glucose metabolism disorders, dyslipidemia, obesity


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Turnerův syndrom (TS) je nejčastější chromozomální aberací u žen. Jeho příčinou je absence nebo strukturální abnormalita jednoho X chromozomu. Klinicky se nejčastěji manifestuje poruchou růstu a gonadální dysgenezí s infertilitou.

Získaná kardiovaskulární onemocnění představují u nositelek s TS jednu z nejdůležitějších příčin předčasné mortality a morbidity a společně s vrozenými srdečními vadami vedou ke zkrácení očekávané délky života nejméně o 13 let. Mezi získaná kardiovaskulární onemocnění s vysokou prevalencí patří zejména ischemická choroba srdeční, cévní mozková příhoda a aortální disekce.

Přehledový článek je zaměřen na problematiku rizikových faktorů pro získaná kardiovaskulární onemocnění u TS, jako je arteriální hypertenze, poruchy glukózového metabolismu, dyslipidémie a obezita. Zvýšená pozornost je věnována arteriální hypertenzi, její prevalenci, diagnostickým možnostem a vhodným terapeutickým postupům.

KLÍČOVÁ SLOVA:
Turnerův syndrom, získaná kardiovaskulární onemocnění, hypertenze, ABPM, dilatace ascendentní aorty, disekce aorty, poruchy glukózového metabolismu, dyslipidémie, obezita

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 5x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Akutní zánět středouší

Autor kurzu: MUDr. Dana Jenšovská
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články