Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

UZLINOVÝ SYNDROM U NEMOCI Z KOČIČÍHO ŠKRÁBNUTÍ U DĚTÍ OŠETŘENÝCH NA KLINICE INFEKČNÍHO LÉKAŘSTVÍ V OSTRAVĚ

Autoři: Hozáková L.1,2, Rožnovský L.2, Janout V.1

Autoři - působiště: 1Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava, 2Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava

Článek: Čes-slov Pediat 2017; 72 (5): 301-307.
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 172x

Specializace: neonatologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
uzamčeno uzamčeno

Lymph-node syndrome associated with Cat-scratch disease in children treated at the Clinic of Infectious Medicine in Ostrava

Objectives:
A retrospective evaluation of a group of nineteen patients with cat scratch diseases which is focused on epidemiological context, clinical picture, serological diagnosis and therapy.

Material and methods:
Catch-scratch disease (CSD) was considered in children within the scope of the differential diagnosis of lymphadenopathy. It was being found out injury by cat or at least contact with cat, localization of the lymph-nodes and other clinical signs. Serological diagnosis was based on detection of antibodies against Bartonella henselae by indirect immunofluorescence. It was being found out indication and duration of antibiotic therapy, duration of lymph-node syndrome and antibodies against B. henselae. Findings of granulomatous inflammation in extirpated lymph node supported suspicion of CSD.

Results:
From 2008 to 2016 nineteen children with CSD were examined at the Clinic of Infectious Medicine in Ostrava. The group consisted of twelve boys and seven girls. Fifteen out of nineteen children had contact with cat but only five children reported injury caused by cat. Cervical lymph nodes were affected the most often, in fifteen children, and four children had affected nodes in more sites. Two children had discolored skin above lymph node. Ten children had fever. Extirpation of lymph node was performed in five children, three times with finding of granulomatous and twice with granulomatous-suppurative changes. Positive IgM antibodies were detected only in twelve children. IgG antibodies were in the titres 1:64 – 1:2048. Children were treated with macrolides for 2–3 weeks.

Conclusions:
In the group of nineteen children cervical lymph nodes were affected the most often, four children had lymph nodes in more sites. Positive IgM antibodies were detected in twelve children, lymph nodes extirpation was performed five times. Macrolides were used for treatment of CSD for 2–3 weeks.

KEY WORDS:
cat scratch disease, lymph node syndrome, serology, extirpation


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl:
Retrospektivní hodnocení souboru 19 dětí s felinózou se zaměřením na epidemiologické souvislosti, klinický obraz, sérologickou diagnostiku a léčbu.

Materiál a metody:
Na nemoc z kočičího škrábnutí bylo pomýšleno u dětí v rámci diferenciální diagnostiky uzlinového syndromu. Zjišťovalo se poranění kočkou nebo alespoň kontakt s kočkou, lokalizace uzlinového syndromu a další klinické příznaky. Sérologická diagnostika spočívala v průkazu protilátek proti Bartonella henselae metodou nepřímé imunofluorescence. Sledovala se indikace a délka antibiotické léčby, následně délka přetrvávání uzlinového syndromu a perzistence protilátek proti B. henselae. Nález granulomatózního zánětu při případné exstirpaci uzliny podporoval podezření na felinózu.

Výsledky:
Od roku 2008 do 2016 bylo na Klinice infekčního lékařství FN Ostrava ošetřeno 19 dětí s felinózou. V souboru bylo dvanáct chlapců a sedm děvčat. Patnáct z devatenácti dětí bylo v kontaktu s kočkou, ale jen pět dětí udávalo poranění kočkou. Nejčastěji byly zvětšené krční uzliny celkem u patnácti dětí, z toho čtyři děti měly postiženy uzliny ve více oblastech. Změnu barvy kůže nad uzlinou měly jen dvě děti, subfebrilie či febrilie byly zaznamenány u deseti dětí. Pětkrát byla provedena exstirpace uzliny, třikrát s nálezem granulomatózního, dvakrát s nálezem granulomatózně-abscedujícího zánětu. Protilátky třídy IgG byly v rozmezí od 1:64 do 1:2048. Pozitivita IgM protilátek byla prokázána u dvanácti dětí. Terapeuticky byly použity makrolidy po dobu dvou až tří týdnů.

Závěr:
V souboru devatenácti dětí s felinózou převládalo postižení krčních uzlin, čtyři děti měly postiženy uzliny ve více oblastech. Pozitivita IgM protilátek byla zjištěna u dvanácti pacientů, u pěti dětí byla provedena exstirpace uzliny. Pro léčbu felinózy byly použity makrolidy.

Klíčová slova:
felinóza, uzlinový syndrom, sérologie, exstirpace

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Akutní zánět středouší

Autor kurzu: MUDr. Dana Jenšovská
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články