Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

SROVNÁNÍ PODÍLŮ KOJENÝCH DĚTÍ V BABY-FRIENDLY A OSTATNÍCH PORODNICÍCH ČR V LETECH 2000 AŽ 2006

Autoři: Mydlilová A.1, Šípek A.2, Wiesnerová J.3

Autoři - působiště: Národní laktační centrum, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha1, vedoucí MUDr. A. Mydlilová, Oddělení lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha2, primář MUDr. V. Gregor, Oddělení biostatistiky a informatiky, ÚZIS, Praha3, ředitel Mgr. J. Holub

Článek: Čes-slov Pediat 2011; 66 (4): 207-214.
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 491x

Specializace: pediatrie neonatologie praktické lékařství pro děti a dorost
uzamčeno uzamčeno

Breastfeeding rates at the time of hospital discharge in Baby-Friendly and non-Baby-Friendly hospitals in the Czech Republic in 2000–2006

Purpose:
To compare the type of infant feeding at hospital discharge in Baby-Friendly (BF), non-Baby-Friendly (non-BF) hospitals, neonatal intermediate care units (NICU) and perinatal centres (PC) in the Czech Republic.

Methods:
Data from 660,355 infants born from 2000 to 2006 were collected retrospectively from newborn reports and statistically analyzed.

Results:
The exclusive breastfeeding rates decreased in BF hospitals from 92.9% in 2000 to 90.3% in 2006, whereas in non-BF hospitals from 89.4% in 2000 to 87.6% in 2006. Partial breastfeeding in BF hospitals increased from 3.6% in 2000 to 5.7% in 2006, whereas in non-BF hospitals from 4.9% in 2000 to 6.8% in 2006. Exclusive formula feeding rates changed only slightly. The risk of not being exclusively breastfed was higher in non-BF than in BF-hospitals (unadjusted OR=1.57, 95% CI 1.47–1.68 for year 2000, OR=1.6, 95% CI 1.53–1.68 for year 2004 and OR=1.36, 95% CI 1.3–1.42 for year 2006). In hospitals with PC and NICU the exclusive breastfeeding rates were lower than in hospitals without those departments.

Conclusion:
The exclusive breastfeeding rates in the Czech Republic declined from 2000 to 2006 in spite of growing number of Baby-Friendly hospitals and even in them. Nevertheless the breastfeeding rates were significantly better in Baby-Friendly hospitals. The BFHI itself is not sufficient to maintain high breastfeeding rates and it is necessary to develop other programs supporting breastfeeding.

Key words:
breastfeeding, Baby-Friendly hospitals


 
 
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl:
Porovnat způsob výživy dětí v Baby-friendly (BF) porodnicích, v porodnicích bez BF akreditace, v perinatálních centrech intenzivní péče (PCIP) a v perinatálních centrech intermediární péče (PCIM).

Metody:
Retrospektivně byly získány údaje z 660 355 zpráv o novorozenci z let 2000 až 2006, které byly statisticky zpracovány.

Výsledky:
Podíly výlučně kojených dětí v BF porodnicích klesly z 92,9 % v roce 2000 na 90,3 % v roce 2006. V porodnicích bez BF akreditace klesly z 89,4 % v roce 2000 na 87,6 % v roce 2006. Podíl částečně kojených dětí v BF porodnicích vzrostl z 3,6 % v roce 2000 na 5,7 % v roce 2006. V porodnicích bez BF akreditace vzrostl z 4,9 % v roce 2000 na 6,8 % v roce 2006. Podíl dětí, krmených výlučně formulí, se příliš neměnil. Riziko, že dítě nebude výlučně kojeno, bylo vyšší u porodnic bez BF akreditace než u BF porodnic (unadjusted OR = 1,57, 95% IS = 1,47–1,68 pro rok 2000, OR = 1,6, 95% IS = 1,53–1,68 pro rok 2004 a OR = 1,36, 95% IS = 1,3–1,42 pro rok 2006). V porodnicích s PCIP či PCIM byly podíly výlučně kojených dětí nižší než v porodnicích bez těchto specializovaných oddělení.

Závěry:
Podíly výlučně kojených dětí při propuštění z porodnice se od roku 2000 do roku 2006 snížily, a to i přes rostoucí počet BF porodnic a dokonce i v nich. Nicméně, přesto byly podíly výlučně kojených dětí významně vyšší v porodnicích s BF akreditací než v porodnicích bez akreditace. Samotná BFHI iniciativa však k udržení vysokých počtů kojených dětí nestačí a je třeba vytvořit další programy podporující kojení.

Klíčová slova:
kojení, Baby-friendly porodnice

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Akutní zánět středouší

Autor kurzu: MUDr. Dana Jenšovská
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články