Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

UZLINOVÁ METASTÁZA KARCINOMU Z MERKELOVÝCH BUNĚK BEZ KOŽNÍHO PRIMÁRNÍHO LOŽISKA – KAZUISTICKÉ SDĚLENÍ

Autoři: Szabó Arpád1, Richter Igor2,7, Frydrychová Dana3, Saláková Martina4,5, Jirásek Tomáš1,6

Autoři - působiště: 1Ústav patologie 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, 2Komplexní onkologické centrum, Krajská nemocnice Liberec, a. s., 3Kožní oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s., 4Národní referenční laboratoř pro papilomaviry a polyomaviry, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha., 5Katedra genetiky a mikrobiologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, 6Oddělení patologie, Krajská nemocnice Liberec, a. s., 7Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Článek: Čes.-slov. Patol., 53, 2017, No. 3, p. 135-138
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 132x

Specializace: patologie soudní lékařství toxikologie

Lymph node metastasis of Merkel cell carcinoma without known cutaneous primary - case report

Merkel cell carcinoma is a rare cutaneous tumor with an aggressive clinical course. In most cases it is associated with Merkel cell polyomavirus infection. Exceptionally, the tumor can present as a lymph node metastasis without a discernible cutaneous primary.

In this report we present the case of a 42 year-old man with inguinal lymphadenopathy, histologically consistent with Merkel cell carcinoma. Tumor cells expressed immunohistochemically chromogranin-A, synaptophysin and displayed dot-like positivity for cytokeratin 20. The genome of MCPyV in neoplastic cells was detected using real-time PCR. A cutaneous primary has not been identified neither during the dermatologic examination, nor with PET CT scan.

Keywords:
Merkel cell carcinoma – lymph node metastasis – tumor of unknown primary origin


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Karcinom z Merkelových buněk je vzácným maligním kožním nádorem s agresivním chováním, který ve většině případů bývá asociovaný s infekcí polyomavirem karcinomu z Merkelových buněk (MCPyV). Ve výjimečných případech se nádor manifestuje jako metastáza do lymfatické uzliny bez jednoznačného průkazu primárního kožního ložiska.

V této práci prezentujeme případ 42letého pacienta s tříselnou lymfadenopatií, s histologickým nálezem karcinomu z Merkelových buněk. Imunohistochemicky byla v nádoru prokázána exprese chromograninu-A, synaptofyzinu a tečkovitá pozitivita cytokeratinu 20. Molekulárně genetickým vyšetřením byla pomocí metody real-time PCR detekována přítomnost genomu MCPyV v nádorových buňkách. Dermatologické vyšetření ani staging pomocí PET CT ložisko primárního nádoru v jiné lokalizaci u pacienta neprokázalo.

Klíčová slova:
Karcinom z Merkelových buněk – metastáza do lymfatické uzliny – nádor neznámého primárního původu

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Čtěte dále

Specializační kurz v patologii

Česko-slovenská patologie

Jaká je Vaše diagnóza?

Česko-slovenská patologie

Jaká je Vaše diagnóza? Odpověď

Česko-slovenská patologie

Transplantace jater z pohledu hepatologa

Česko-slovenská patologie

Intersticiální plicní procesy

Česko-slovenská patologie

 
 
 
 
 
 

nejčtenější články