Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

SVĚTLOBUNĚČNÝ SARKOM VULVY. KAZUISTIKA

Autoři: Němejcová Kristýna1, Dundr Pavel1, Krajsová Ivana2

Autoři - působiště: 1Department of Pathology, First Faculty of Medicine and General University Hospital, Charles University in Prague, Czech Republic, 2Department of Dermatovenereology, First Faculty of Medicine and General University Hospital, Charles University in Prague, Czech Republic

Článek: Čes.-slov. Patol., 52, 2016, No. 4, p. 215-217
Kategorie: Original Article
Počet zobrazení článku: 100x

Specializace: toxikologie soudní lékařství patologie

Světlobuněčný sarkom vulvy. Kazuistika

Souhrn

Prezentujeme případ 67 leté ženy se světlobuněčným sarkomem vulvy. Nádor byl zčásti exofytický a dosáhl velikosti 20 x 15 cm. V době klinické prezentace byly prokázány metastázy v plicích a v ingvinálních a pánevních lymfatických uzlinách. Mikroskopicky byl nádor tvořený oválnými nebo vřetenitými buňkami s pouze mírným jaderným pleomorfismem. Mitózy byly zastiženy pouze řídce (nejvýše 2/10 HPF). Nádorové buňky měly světle eosinofilní či vodojasnou cytoplasmu a byly uspořádány ve splývající plochy. Nádor byl povrchově ulcerovaný, s rozsáhlými ložisky nekróz. Imunohistochemicky byl v nádorových buňkách pozitivní průkaz S-100 proteinu a fokálně průkaz Melanu A a HMB45. Fluorescenční in situ hybridizací jsme prokázali přestavbu genu EWSR1. Prezentujeme první případ primárního světlobuněčného sarkomu vulvy.

Klíčova slova:
světlobuněčný sarkom – gen EWSR1 – melanom měkkých částí – vulva


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Summary

We report the case of a 67-year-old female with clear cell sarcoma (CCS) of the vulva. Grossly, the tumor was a partly exophytical vulvar mass, measuring 20 x 15 cm. At the time of presentation, the patient showed metastases to the lung, inguinal and pelvic lymph nodes. Histologically, the tumor consisted of oval or spindle cells with only mild nuclear pleomorphism and rare mitoses (up to 2/10 HPF). The cytoplasm was pale eosinophilic or clear. The tumor cells were arranged in confluent sheets. There were large areas of necrosis and surface ulceration. Immunohistochemically, the tumor cells showed expression of S-100 protein and focal melan A and HMB45 expression. Fluorescent in situ hybridization analysis revealed rearrangement of the EWSR1 gene. To the best of our knowledge, this is the first report of CCS arising in the vulva.

Keywords:
clear cell sarcoma – EWSR1 gene – melanoma of soft parts – vulva

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,6/5, hodnoceno 15x
 
 

Čtěte dále

Specializační kurz v patologii

Česko-slovenská patologie

Jaká je Vaše diagnóza?

Česko-slovenská patologie

Jaká je Vaše diagnóza? Odpověď

Česko-slovenská patologie

Transplantace jater z pohledu hepatologa

Česko-slovenská patologie

Intersticiální plicní procesy

Česko-slovenská patologie

 
 
 
 
 
 

nejčtenější články