Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

MOLEKULÁRNÍ MECHANIZMY PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ REZISTENCE, MOLEKULÁRNĚ-GENETICKÉ ZNAKY A VLASTNOSTI KIT/PDGFRA NEMUTOVANÝCH GIST

Autoři: Kalfusová Alena, Kodet Roman

Autoři - působiště: Ústav patologie a molekulární medicíny, 2. LF UK a FN Motol, Praha

Článek: Čes.-slov. Patol., 53, 2017, No. 4, p. 167-173
Kategorie: Přehledový článek
Počet zobrazení článku: 91x

Specializace: toxikologie soudní lékařství patologie

Molecular mechanisms of primary and secondary resistance, molecular-genetic features and characteristics of KIT/PDGFRA non-mutated GISTs

Gastrointestinal stromal tumors (GISTs) are the most common mesenchymal tumors of the gastrointestinal tract. Most of them arise due to activating mutations in KIT (75 – 85 %) or PDGFRA (less than 10 %) genes. Identification of the activating mutations in KIT and PDGFRA genes, which code for receptor tyrosine kinases (RTKs), has improved the outcome of targeted therapy of metastatic, unresectable or recurrent GISTs. Primary and/or secondary resistance represents a significant problem in the targeted therapy by Imatinib mesylate (IM) in patients with GIST. An important mechanism of the secondary resistance is the evolvement of secondary mutations. Except for primary and secondary resistance, there is another problem of disease progression - a failure of tumor cells eradication even in the long term therapy of tyrosine kinase inhibitors. GISTs without mutations in KIT/PDGFRA genes constitute 10 - 15% GISTs in adults, and a majority (85 %) of pediatric GISTs. KIT/PDGFRA wild-type GISTs represent a heterogeneous group of tumors with several molecular-genetics and/or morphologic differences. KIT/PDGFRA wild-type GISTs are different in their molecular features, for example in mutations in the BRAF, KRAS, NF1 genes or defects of succinate dehydrogenase (SDH) subunits. KIT/PDGFRA wild-type GISTs are generally less sensitive to targeted therapy by tyrosine kinase inhibitors in comparison with KIT/PDGFRA mutated GISTs. Inhibitors of BRAF, PI3K (mTOR) or inhibitors of IGF1R and VEGFR receptors provide alternative therapeutic strategies.

Keywords:
GIST – primary and secondary resistance – KIT/PDGFRA non mutated GISTs – SDH complex – BRAF mutations – IGH system


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Gastrointestinální stromální nádory (GIST) tvoří nejčastější mezenchymální nádory gastrointestinálního traktu. Velká část z nich vzniká na základě aktivačních mutací v genech KIT (75 - 85 %) nebo PDGFRA (méně než 10 %). Identifikace aktivačních mutací v genech KIT a PDGFRA, které kódují příslušné receptorové tyrozinkinázy (RTK), znamenala významný průlom v cílené terapii metastatických, neoperabilních nebo recidivujících GIST. Primární a/nebo sekundární rezistence je významným problémem biologické terapie imatinib mesylátem (IM) u pacientů s GIST. Oba typy rezistence vedou ke snížené terapeutické odpovědi na IM, případně k selhání této léčby a progresi onemocnění. Hlavním mechanizmem sekundární rezistence je vznik sekundárních mutací. Problémem progrese onemocnění je kromě primární a sekundární rezistence také selhání úplné eradikace nádorových buněk i při dlouhotrvající terapii inhibitory RTK. GIST bez přítomnosti mutací v genech KIT/PDGFRA tvoří u dospělých 10 - 15 %, u pediatrických GIST je to až 85 % případů. KIT/PDGFRA nemutované GIST tvoří heterogenní skupinu nádorů s několika molekulárně-genetickými i morfologickými odlišnostmi. Molekulárně se KIT/PDGFRA nemutované GIST liší např. mutacemi v genech BRAF, KRAS, NF1 nebo defekty v sukcinát dehydrogenázových (SDH) podjednotkách. GIST s nemutovanými geny KIT/PDGFRA vykazují nižší citlivost na cílenou terapii IM v porovnání s mutovanými GIST. Terapeutické možnosti se ve skupině KIT/PDGFRA nemutovaných GIST soustřeďují na BRAF inhibitory, inhibitory PI3K dráhy (mTOR), nebo na inhibitory receptorů IGF1R a VEGFR.

Klíčová slova:
GIST – primární a sekundární rezistence – KIT/PDGFRA nemutované GIST – SDH komplex – BRAF mutace – IGH systém

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Čtěte dále

Specializační kurz v patologii

Česko-slovenská patologie

Jaká je Vaše diagnóza?

Česko-slovenská patologie

Jaká je Vaše diagnóza? Odpověď

Česko-slovenská patologie

Transplantace jater z pohledu hepatologa

Česko-slovenská patologie

Intersticiální plicní procesy

Česko-slovenská patologie

 
 
 
 
 
 

nejčtenější články