Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

ZÁKLADY MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE NÁDORŮ PRO PRAXI

Autoři: Kodet O.1,2,3, Lacina L.1,2,3

Autoři - působiště: 1Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN přednosta prof. MUDr. Jiří Štork, CSc., 2Anatomický ústav 1. LF UK přednosta prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., 3BIOCEV – Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci u Prahy vedoucí laboratoře/senior researcher prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

Článek: Čes-slov Derm, 92, 2017, No. 6, p. 245-261
Kategorie: Souborné referáty (doškolování lékařů)
Počet zobrazení článku: 18x

Specializace: dermatologie dětská dermatologie
uzamčeno uzamčeno

The Molecular Biology of Cancer: the Basics for Clinical Practice

The molecular biology approach in tumor study has been experiencing significant development over last decades and has brought new insights into the pathogenesis of cancer. Some of them are used in practice and introduced directly into oncology care thanks to new technologies. Molecular biology has enabled the introduction of entirely new cancer treatment, so-called personalized cancer therapy, including biological therapy of tumors. In addition to cancer therapy progress, molecular biology also contributes to identification and characterization of number of biomarkers. The biomarker is a characteristic biological system feature, which can be objectively measured and used to monitor the state of organism. Molecular biology is looking for new prognostic or predictive biomarkers as well as for biomarkers improving cancer diagnostics using not only molecular genetics but also certain modifications of biochemical serum parameters or immunohistochemical tissue examination. Dermatooncology follows current trends in oncology and helps to form them in number of cases thus contributing significantly to knowledge and introduction of personalized cancer therapy.

Key words:
molecular biology – mutation – oncogenes – tumor suppressor genes – biomarkers – skin cancer – melanoma


 
 
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Molekulárně biologický přístup ke studiu nádorů zažívá v posledních dekádách významný rozvoj a přináší stále nové poznatky o patogenezi nádorových onemocnění. Některé jsou pak díky novým technologiím využity prakticky a zaváděny přímo do onkologické péče. Molekulární biologie umožnila i zavedení zcela nových onkologických léčebných schémat v rámci tzv. personalizované onkologické terapie včetně terapie biologické. Vedle pokroku v onkologické terapii se molekulární biologie podílí i na identifikaci a charakterizaci celé řady biologických molekul tzv. biomarkerů. Biomarker představuje charakteristickou vlastnost biologického systému, kterou lze objektivně změřit, a použít tak pro potřeby monitorování stavu organismu. Molekulární biologie nachází stále nové biomarkery, které lze užívat jak pro zlepšení diagnostiky nádorových onemocnění, tak i pro účely prognostické nebo prediktivní. K těmto postupům lze využívat nejen molekulárně genetická vyšetření, ale posloužit takto mohou v určitých modifikacích i již dlouho běžně dostupná biochemická vyšetření sér pacientů nebo imunohistochemická vyšetření tkání. Dermatoonkologie zaznamenává soudobé trendy celé onkologie a v řadě případů je pomáhá i utvářet, a významně tak přispívá i ke znalostem a zavádění personalizované onkologické terapie.

Klíčová slova:
molekulární biologie – mutace – onkogeny – tumor-supresorové geny – biomarkery – kožní nádory – melanom

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Alergenová imunoterapie

Autor kurzu: MUDr. Irena Krčmová CSc.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články