Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

SOLITÁRNÍ KOSTNÍ METASTÁZA V PALCI RUKY JAKO PRIMOMANIFESTACE BILATERÁLNÍHO SVĚTLOBUNĚČNÉHO RENÁLNÍHO KARCINOMU PT1A U PACIENTA SE SPORADICKOU TRIPLICITOU UROLOGICKÝCH MALIGNIT

Autoři: Jan Novak1, Lukáš Fišer1, Robert Jůzek2, Jan Lesenský2, Jan Pertlíček3, Zuzana Špůrková4, Petra Beroušková5, Lubomír Hyršl1

Autoři - působiště: 1Urologické oddělení, Oblastní nemocnice Kladno, a. s., Kladno, 2Ortopedická klinika, 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha, 3Chirurgické oddělení, Oblastní nemocnice Kladno, a. s., Kladno, 4Patologicko‑anatomické oddělení, Nemocnice Na Bulovce, Praha, 5Patologicko‑anatomické oddělení, Oblastní nemocnice Kladno, a. s., Kladno

Článek: Ces Urol 2017; 21(4): 299-304
Kategorie: Kazuistika
Počet zobrazení článku: 46x

Specializace: dětská urologie nefrologie urologie
uzamčeno uzamčeno

A solitary skeletal metastasis in the thumb of a silent bilateral clear cell renal cell carcinoma pT1a in a patient with a sporadic uro‑oncological triplicity

We present a case report of a 72-year old male with a long urological history (prostate adenocarcinoma after radical prostatectomy with rising PSA level and urothelial carcinoma pTa low grade with one recurrence) who underwent reconstructive surgery for a left thumb metastasis of a clear cell renal cell carcinoma. Repeated CT scans showed two tiny lesions in both kidneys during follow-up. Nephron-sparing surgery of the right kidney and left-sided nephroureterectomy in two sessions proved a bilateral clear cell renal cell carcinoma pT1a. The patient underwent genetic analysis by the sequence capture panel CZECANCA targeting 219 susceptibility genes to reveal a highly presumable hereditary cancer syndrome, but no significant mutation was found.

Kez words:
Solitary skeletal metastasis, bilateral kidney cancer, clear cell renal cell carcinoma pT1a, uro-oncological triplicity.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

V následující kazuistice prezentujeme dvaasedmdesátiletého pacienta s bohatou urologickou anamnézou (adenokarcinom prostaty po RAPE s aktuálně stoupající hladinou PSA a uroteliální karcinom měchýře pTa low grade s jednou recidivou), jemuž byla při rekonstrukčním výkonu zjištěna kostní metastáza světlobuněčného renálního karcinomu v palci levé ruky. Opakovaná CT vyšetření prokázala celkem dvě drobná ložiska v obou ledvinách bez progrese velikosti v čase. Resekce dolního pólu pravé ledviny a nefroureterektomie vlevo ve dvou dobách prokázaly bilaterální světlobuněčný renální karcinom pT1a. Vyšetření cíleným sekvenačním panelem CZECANCA obsahujícím 219 genů neprokázalo žádnou signifikantní mutaci svědčící pro hereditární příčinu vzniku triplicity urologických malignit.

Klíčová slova:
Solitární kostní metastáza, bilaterální karcinom ledviny, světlobuněčný renální karcinom pT1a, triplicita urologických malignit.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Protinádorová imunoterapie

Autor kurzu: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články