Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

INTRAVEZIKÁLNÍ CHEMOTERAPIE S VYUŽITÍM TEPELNÉ ENERGIE U PACIENTŮ S UROTELIÁLNÍM KARCINOMEM MOČOVÉHO MĚCHÝŘE BEZ INVAZE SVALOVINY

Autoři: Antonín Brisuda, Marek Babjuk, Jozef Stolz

Autoři - působiště: Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Článek: Ces Urol 2017; 21(2): 122-128
Kategorie: Přehledový článek
Počet zobrazení článku: 50x

Specializace: urologie nefrologie dětská urologie
uzamčeno uzamčeno

Intravesical chemotherapy using heat energy in patiens with urothelial carcinoma of the urinary bladder

Major statement:
The authors present an overview on intravesical termotherapy using heat energy in treatment of patients with non-muscle invasive bladder cancer. Furthermore, their own experience with this method is presented.

Intravesical chemotherapy currently represents an alternative treatment in patiens with high risk non-muscle invasive urothelial carcinoma failing other intravesical treatment or refusing radical cystectomy. Substitution of BCG instillation during BCG shortage represents another indication. Currently, there are long-term data on chemohyperthermia Synergo available (heat energy applied to bladder wall using radiofrequency). Termotherapy is a new method connecting warming up of the chemotherapy agent and its recirculation inside the bladder. Better cell penetration is achieved in both systems. Both methods have not become standard clinical practice yet. In this overview article, a single site experience with both procedures is presented.

KEY WORDS:
Urinary bladder carcinoma, non-muscle-invasive bladder cancer, intravesical chemotherapy, termotherapy, chemohyperthermy.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Hlavní stanovisko práce:
Autoři předkládají přehledový článek o intravezikální chemoterapii za použití tepelné energie při léčbě svalovinu neinfiltrujících nádorů močového měchýře a vlastní zkušenosti s touto léčbou.

Intravezikální chemoterapie s využitím tepelné energie představuje v současné době alternativní léčebný postup u pacientů s rizikovým svalovinu neinfiltrujícím uroteliálním karcinomem močového měchýře, u kterých selhala jiná instilační léčba a odmítají radikální cystektomii. Další indikací je substituce BCG terapie při absenci vakcíny. V současné době již existují data z dlouhodobějších zkušeností s chemohypertermií Synergo (tepelná energie dodávaná do stěny měchýře pomocí radiofrekvence). Termoterapie je nová metoda spočívající v zahřátí instilovaného chemoterapeutika a jeho recirkulaci v měchýři. V obou případech je umožněna jeho lepší penetrace do buněk. Obě metody zatím nejsou v klinické praxi standardem. V přehledovém článku jsou uvedeny zkušenosti našeho pracoviště s oběma metodami.

KLÍČOVÁ SLOVA:
Karcinom močového měchýře, svalovinu neinfiltrující nádor, intravezikální chemoterapie, termoterapie, chemohypertermie.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 3x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Protinádorová imunoterapie

Autor kurzu: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články