proLékaře.cz
Časopisy
Moje specializace
Kurzy
Diskuze
Kariéra
Kongresy
Novinky
Video
Premium
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 
Přihlášení

GERMINÁLNÍ TUMOR VARLETE U NESPOLUPRACUJÍCÍHO PACIENTA

Autoři: Martin Hlavička1, Jan Schraml1, Marek Broul1, Pavla Macová1, Eva Sticová2, Milouš Derner3, Milan Lysý4

Autoři - působiště: 1
Urologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (MNUL) a Centrum robotické chirurgie, Krajská zdravotní a. s., 2
Oddělení patologické anatomie MNUL, Krajská zdravotní a. s., 3
Radiodiagnostické oddělení MNUL, Krajská zdravotní a. s., 4
Oddělení radiační onkologie MNUL, Krajská zdravotní a. s.

Článek: Ces Urol 2012; 16(3): 188-192
Kategorie: Kazuistika
Počet zobrazení článku: 2315x

Specializace: dětská urologie nefrologie urologie
uzamčeno uzamčeno

Non seminoma germ cell tumor (NSGCT) in a non-compliant patient

This article presents a case report of a non-compliant patient with slow progression of scrotal expansion. After surgery and radiodiagnostic procedures germinal cell tumor (NSGCT), pT4cNOcMO,S1. For three years, following the initial diagnosis, the patient continualy refused the recommended treatment Due to local tumor progression, the patient underwent an extensive radical excision of the inguinoscrotal region with a penectomy, urethral perineostomywith adverse and uncertain prognosis.

Key words:
uncooperative patient, non seminoma germ cell tumor (NSGCT), local progression, penectomy, perineal uretrostomy.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

V článku uvádíme kazuistiku nespolupracujícího a simplexního pacienta s dlouholetou anamnézou pomalu progredující expanze šourku. Po intervenci a radiodiagnostice byl u pacienta histologicky potvrzen objemný smíšený germinální tumor varlete, dle TNM – pT4cNOcMO, S1. I přes terapeutická doporučení, po necelých 3 letech, pacient podstupuje rozsáhlou cytoredukční devastující excizi ingvinoskrotální oblasti vpravo s penektomií a perineostomií pro objemnou lokální recidivu s nejasnou a pravděpodobně nepříznivou prognózou.

Klíčová slova:
nespolupracující pacient, germinální tumor varlete (NSGCT), lokální recidiva, penektomie, perineální uretrostomie.

 
 

Upozornění

Plné znění tohoto článku je dostupné jen registrovaným uživatelům. Registrujte se a můžete tento článek číst ihned.

 
 
 

Pokud jste předplatitel, přihlaste se a zadejte kód předplatitele z obalu Vašeho časopisu.

Pokud nejste předplatitel, přihlaste se a budete mít možnost číst vydání z předchozích let bez omezení.


Přihlášení
Registrace

 
 
 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 55x
 
reklama
 

Čtěte dále

Prognóza pacientů s T1G3 uroteliálním karcinomem močového měchýře léčených vakcínou BCG – retrospektivní analýza

Viktor Soukup, Otakar Čapoun, Tomáš Hanuš, Michael Pešl, Zuzana Vaĺová, Zuzana Feherová, Libor Zámečník, Marko Babjuk
Česká urologie

Korelace výsledku pozitronové emisní tomografie a nálezu při resekci reziduálních lézí po chemoterapii neseminomových germinálních nádorů

Jana Grimová, Tomáš Büchler, Pavel Fencl, Kateřina Šimonová, Zuzana Donátová, Ludmila Boublíková, Martin Kupec, Jaroslav Jarabák, Roman Zachoval, Jitka Abrahámová
Česká urologie

Karcinom rete testis

Katarína Slatinová¹, Zdeněk Šalomon², Martin Labovský¹
Česká urologie

Exprese genů BCL-2 a BAX-1 ve tkáni Ta, T1uroteliálních karcinomů močového měchýře a jejich prognostický význam

Monika Szakácsová, Viktor Soukup, Marko Babjuk Jaroslav Mareš, Jaroslava Dušková, Tomáš Hanuš
Česká urologie

Je nutná biopsie tranzicionální zóny 
při rebiopsii prostaty?

Martin Hrabec, František Záťura, Ladislava KučerováVladimír Študent
Česká urologie

Tumor z Leydigových buněk

Katarína Lenková, Jan Vašinka, Martin Labovský
Česká urologie

 
 
 
 

diskuze