Přihlášení

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

GERMINÁLNÍ TUMOR VARLETE U NESPOLUPRACUJÍCÍHO PACIENTA

Autoři: Martin Hlavička1, Jan Schraml1, Marek Broul1, Pavla Macová1, Eva Sticová2, Milouš Derner3, Milan Lysý4

Autoři - působiště: 1
Urologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (MNUL) a Centrum robotické chirurgie, Krajská zdravotní a. s., 2
Oddělení patologické anatomie MNUL, Krajská zdravotní a. s., 3
Radiodiagnostické oddělení MNUL, Krajská zdravotní a. s., 4
Oddělení radiační onkologie MNUL, Krajská zdravotní a. s.

Článek: Ces Urol 2012; 16(3): 188-192
Kategorie: Kazuistika
Počet zobrazení článku: 2378x

Specializace: dětská urologie nefrologie urologie
uzamčeno uzamčeno

Non seminoma germ cell tumor (NSGCT) in a non-compliant patient


This article presents a case report of a non-compliant patient with slow progression of scrotal expansion. After surgery and radiodiagnostic procedures germinal cell tumor (NSGCT), pT4cNOcMO,S1. For three years, following the initial diagnosis, the patient continualy refused the recommended treatment Due to local tumor progression, the patient underwent an extensive radical excision of the inguinoscrotal region with a penectomy, urethral perineostomywith adverse and uncertain prognosis.

Key words:
uncooperative patient, non seminoma germ cell tumor (NSGCT), local progression, penectomy, perineal uretrostomy.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn


V článku uvádíme kazuistiku nespolupracujícího a simplexního pacienta s dlouholetou anamnézou pomalu progredující expanze šourku. Po intervenci a radiodiagnostice byl u pacienta histologicky potvrzen objemný smíšený germinální tumor varlete, dle TNM – pT4cNOcMO, S1. I přes terapeutická doporučení, po necelých 3 letech, pacient podstupuje rozsáhlou cytoredukční devastující excizi ingvinoskrotální oblasti vpravo s penektomií a perineostomií pro objemnou lokální recidivu s nejasnou a pravděpodobně nepříznivou prognózou.

Klíčová slova:
nespolupracující pacient, germinální tumor varlete (NSGCT), lokální recidiva, penektomie, perineální uretrostomie.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 59x
 
 

Čtěte dále

Intestinální metaplazie sliznice močového měchýře a Peutz Jeghersův syndrom

Miroslav Hanuš, Michaela Matoušková, Ludmila Koldová
Česká urologie

Život ohrožující krvácení do dutiny břišní na podkladě spontánní ruptury angio-
myolipomu

Radek Sýkora, Martin Fabišovský, David Němec, Jiří Vašík, Jan Krhut
Česká urologie

Morcelace ledviny po laparoskopické nefrektomii

Pavel Hanek, Tomáš Chmelenský, Jiří Zvěřina
Česká urologie

Endometrióza močovodu

Lukáš Wagenknecht, Jan Jandejsek
Česká urologie

13. ročník EAU Central European Meeting

Jan Šarapatka
Česká urologie

Radikální prostatektomie – analýza 191 případů vyšetřovaných metodikou celoplošných řezů 
(whole-mount section)

Kristýna Pivovarčíková, Jindřich Branžovský, Kevin Bauleth, Ivan Trávníček, Olga Dolejšová, Alžběta Šobrová, Viktor Eret, Jiří Ferda, Milan Hora, Ondřej Hes
Česká urologie

Kreditovaný kurz

 

Aktuální možnosti medikamentózní léčby mLUTS

Autor kurzu: MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., FEBU
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

diskuze