Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

CIZÍ TĚLESA ZAVEDENÁ DO UROGENITÁLNÍHO TRAKTU ZA ÚČELEM SEXUÁLNÍ STIMULACE

Autoři: Petra Kočovská1, Pavla Toufarová1, Jiří Klečka1, Zdeněk Chudáček2, Milan Hora1

Autoři - působiště: 1Urologická klinika LF UK a FN, Plzeň, 2
Radiodiagnostické oddělení LF UK a FN, Plzeň

Článek: Ces Urol 2013; 17(1): 28-35
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 1167x

Specializace: dětská urologie nefrologie urologie
uzamčeno uzamčeno

Self-inserting foreign bodies in urogenital tract for the purpose of sexual stimulation

Aim:
To evaluate methods of treatment of a foreign body inserted into the urogenital tract for the purpose of sexual stimulation.

Methods:
Ten patients were treated at the Department of Urology at University Hospital in Pilsen, between January 2006 and December 2012 (9 males on 1 female) for insertion if a foreign body into the urogenital tract. All patients had X-ray of small pelvis, sonographic examination of urinary bladder and abdominal CT.

Results:
The average age of all patients was 40.5 years (between 14 and 71 years of age). The hospitalization lasted 2.6 days in average (between 1 and 7 days). Two patients were treated without the need of hospitalization. The inserted objects included 2 thermometers, 1 straw, 2 ballpoint pens, 1 pen refill, 1 coated wire (at the youngest patient), 1 tin wire, 1 solid silicone gel and 1 incrusted plastic tube, which had to be extracted from the bladder by an open surgery. Eight patients inserted the foreign body during masturbation, remaining 2 patients stated that the object was inserted by their sexual partner. All patients except 1 came to the hospital within a few hours after the insertion. Only 1 man came with the symptoms of extensive inflammatory complications of the urinary tract after few month. Four patients underwent an endoscopic treatment, 2 patients were treated by an open surgery, 2 patients removed the foreign body themselves, in 1 case the object was removed by a penile manipulation and in 1 case it was extracted using forceps. In 6 cases the foreign body was extracted from the urethra, in 2 cases from the bladder.

Conclusion:
In most cases endoscopy was used for extracting foreign bodies from the urethra. In rare cases when the object is large or fragile it is necessary to perform an open surgery.

Key words:
foreign body, endoscopy, urinary bladder, sexual stimulation, uretra.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl:
Zhodnotit způsoby léčby arteficiálně zavedených cizích těles do urogenitálního traktu za účelem sexuální stimulace.

Metoda:
Za období od 1/2006 do 12/2011 bylo na Urologické klinice FN Plzeň léčeno deset nemocných se zavedenými cizími tělesy do urogenitálního traktu, z toho devět mužů. Všichni nemocní podstoupili RTG snímek malé pánve, 1krát sonografické vyšetření měchýře a 1krát CT břicha.

Výsledky:
Průměrný věk nemocných byl 40,5 roku (rozmezí 14–71 let). Doba hospitalizace byla v průměru 2,6 dne (1–7 dnů). Dva nemocní byli ošetřeni ambulantně. U dvou nemocných se jednalo o teploměr 1krát zalomený, 1krát brčko, 2krát propisovací tužka, 1krát náplň do propisovací tužky, u nejmladšího nemocného byl extrahován drátek s bužírkou, 1krát cínový drát, 1krát tuhý silikonový gel a 1krát bylo nutné otevřeně extrahovat inkrustovanou plastovou hadičku z měchýře. U osmi nemocných byla důvodem k zavedení těles masturbace, u dvou bylo cizí těleso zavedeno sexuální partnerkou. Až na jednoho nemocného přišli všichni do několika hodin po události, pouze jeden muž se dostavil za několik měsíců s projevy výrazných zánětlivých komplikací urotraktu. Endoskopické řešení bylo u čtyř nemocných, 2krát otevřeně, 2krát si nemocní těleso sami odstranili, 1krát postačila obratná manipulace s předmětem k jeho odstranění a 1krát bylo odstraněno mechanicky peánem. V šesti případech bylo těleso extrahováno z uretry, ve dvou případech z měchýře.

Závěr:
Při extrakci cizích těles z uretry a močového měchýře převládá endoskopické řešení. Ojediněle je však nutné provést i otevřený operační výkon, aby bylo cizí těleso odstraněno bezpečně celé.

Klíčová slova:
cizí těleso, endoskopie, močový měchýř, se-xuální stimulace, uretra.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 31x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Protinádorová imunoterapie

Autor kurzu: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články