Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

VÝSLEDKY LÉČBY PARODONTÁLNÍCH KOSTNÍCH CHOBOTŮ KOMBINACÍ KALCIUM SULFÁTU A BETA TRIKALCIUM FOSFÁTU
(JEDNOLETÁ RETROSPEKTIVNÍ STUDIE)

Autoři: Dřízhal I.1, Sukumar S.1, Bukač J.1, Paulusová V.1, Pilathadka Shriharsha2

Autoři - působiště: 1Stomatologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové, 2Oddělení lékařské biofyziky LF UK, Hradec Králové

Článek: ČESKÁ STOMATOLOGIE, ročník 117, 2017, 4, s. 90-95
Kategorie: Jednoletá retrospektivní studie
Počet zobrazení článku: 122x

Specializace: stomatologie ortodoncie chirurgie maxilofaciální
uzamčeno uzamčeno

Surgical treatment of periodontal intrabony defects with calcium sulphate in combination with beta tricalcium phosphate
(A 12-month retrospective clinical evaluation)

Aim of study:
The study was focused on the decrease of the depth of periodontal pockets and to obtain the information about depth of pockets after this type of treatment. Another result was to have information if there are recessions of soft tissues and the grade of recessions. Also the attachement level was evaluated before and one year after treatment.

Method:
21 patients were includuded to the study, all of them passed through inicial phase, collaboration was on very good level. Age between 21–53 yers. Set of patients was composed by eight men and 13 women. For further treatment of 39 teeth with pocket depth ≥ 5 mm after inicial therapy was recomended GTR. Recessions were measured before and after treatment. Also were registered values of BOP. X-ray pictures confirmed bone resorption. All patients were generaly healthy, last three months no medication by antibiotics or anticoagulation drugs. No women were pregnant. Teeth were vital or correctly endodontic treated.

Results:
The study confirmed decrease of the number of teeth with pockets in all measurements. Conspicious decrease of pocket depth was registered on aproximal sides it means mesialy and distaly. We registered more noteceable recession on vestibular sides.

Keywords:
periodontal intrabony defects – treatment – calcium sulphate – beta tricalcium phosphate


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
 

Původní práce – analytická studie, autoři Sujith Sukumar, Ivo Drizhal, Vladimira Paulusová, Shriharsha Pilathadka – byla publikována pouze anglicky v Acta Medica (Hradec Králové), 2010, 53(4), s. 229–234. O práci projevili zájem i čeští stomatologové, proto byla přeložena se souhlasem pana ředitele mgr. Petra Valoi pro české čtenáře. Překlad: doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc.

Souhrn

Cíl práce:
Cílem práce bylo zjištění poklesu hloubky parodontálních chobotů, jak hluboké choboty přetrvávají po tomto ošetření. Dalším účelem bylo dozvědět se, zda dochází k ústupu gingivy a v jakém stupni. Byla hodnocena i úroveň gingivodentálního spojení před ošetřením a po jednom roce.

Metodika:
Do studie bylo zařazeno 21 pacientů; všichni prošli iniciální fází, spolupracovali výborně, věk se pohyboval mezi 21 až 53 lety. Soubor tvořilo osm mužů a 13 žen. U 21 vyšetřených bylo do šetření zařazeno 39 zubů s hloubkou parodontálních chobotů ≥ 5 mm po iniciální terapii. Měřeny byly gingivální recesy před ošetřením a po ošetření. Zaznamenány byly hodnoty BOP. Na rtg snímcích byla resorpce kosti. Pacienti byli celkově zdraví, neužívali poslední tři měsíce antibiotika ani léky ovlivňující krevní srážlivost. Vyloučeny byly těhotné ženy. Zuby byly vitální nebo řádně endodonticky ošetřeny.

Výsledky:
Počet chobotů po chirurgickém výkonu poklesl ve všech měřeních. Největší stupeň ústupu gingivy byl vestibulárně. Největší pokles hloubky parodontálních chobotů byl meziálně a distálně (detaily viz tabulka).

Klíčová slova:
parodontální kostní chobot – léčba – kalcium sulfát – beta trikalcium fosfát

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 6x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články