Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

VPLYVY CHEMICKÝCH LÁTOK NA PIGMENTÁCIU A DEPIGMENTÁCIU ZUBOV (PREHLADOVÝ CLÁNOK)

Autoři: Tomečková V., Dolinská S.

Autoři - působiště: Ústav lekárskej a klinickej biochémie LF UPJŠ, Košice, Slovenská republika

Článek: ČESKÁ STOMATOLOGIE, ročník 117, 2017, 1, s. 3-7
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 231x

Specializace: stomatologie ortodoncie chirurgie maxilofaciální
uzamčeno uzamčeno

The Effect of Chemical Compounds on Pigmentation and Depigmentation of Teeth (Review article)

Introduction, aim: The aim of this review is to describe the composition and biochemical importance of pellicle – organic layer at the teeth surface during effect of external environment, different chemical elements and compounds (in fruit, vegetables, food, drink, tobacco), psychotropic agents, on the enamel colour, structure and the oral cavity health. This paper discusses the possible biochemical mechanisms involved in the binding of different pigments – chromogens to the pellicle of the teeth enamel. Natural and synthetic substances from the diet may have coloring or bleaching effect on the teeth enamel.

Methods:
A comparison of the various chemicals effects from diet on the teeth pigmentation.

Results:
Explanation of effect of the natural as well as synthetic pigments on the enamel color. Pigments present in tobacco, coffee, wine, carrot and blueberry juices, as well as the excessive use of some chemical elements such as iron, chlorine can adversely change the enamel colour. The chromogen binds to the pellicle of the teeth disposed on the surface or penetrate deeper into the enamel layers. The natural pigments are mainly carotenoids (orange and yellow), flavonoids (purple), chlorophyll (green) which are components in certain fruits, vegetables and a variety of drinks e.g. juices and others that are prepared of the mentioned sources. On the other hand, some foods containing ascorbic acid (apple, tangerine, orange and others) and bromelain (pineapple) have a whitening effect on the teeth, as the result of increased salivation and organic acids content.

Conclusion:
Organic and chemical components from the environment, food, coming into contact with tooth enamel pellicle and influence the health and colour of teeth either positively or negatively. Natural dyes – chromogens: flavonoids, carotenoids, chlorophylls present in liquids and foodstuffs, as well as synthetic drugs and various chemical elements can be fixed to the various surfaces of pellicle, but also in the inner layers of the enamel and change the color or teeth. Choosing appropriate foods containing ascorbic acid and bromelain can whiten teeth. Some foods, however, on the one hand whiten teeth but on the other hand, with their increased consumption can cause enamel erosion and irreversible damage of the enamel structure. The citrus fruits have these whitening properties as the result of the high content of organic acids, therefore it is important to consume them balanced way.

Keywords:
enamel – pellicle – pigments – coloration


 
 
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Úvod a cieľ:
Cieľom tohto prehľadového článku je popísať zloženie a biochemický význam pelikuly, organickej vrstvičky na povrchu zubov na vplyv rôznych chemických látok a prvkov prítomných v ovocí, zelenine, potravinách, nápojoch, liečivách a vonkajšom prostredí na zdravie a zafarbenie zubnej skloviny a ústnej dutiny. Táto práca popisuje aj možné biochemické mechanizmy, ktoré sa podieľajú na väzbe rôznych pigmentov – chromogénov na pelikulu a sklovinu zubov. Prírodné a syntetické látky zo stravy môžu sfarbovať zubnú sklovinu, ale môžu mať aj bieliace účinky na zuby.

Metódy:
Porovnávanie vplyvu rôznych chemických látok zo stravy na pigmentáciu zubov.

Výsledky:
Vysvetlenie vplyvu prírodných, ale aj syntetických pigmentov na sfarbenie skloviny. Pigmenty obsiahnuté v tabaku, káve, víne, mrkvovej aj čučoriedkovej šťave ako aj nadmerná aplikácia niektorých chemických prvkov, napr. železa, chlóru, dokážu nepriaznivo zmeniť sfarbenie skloviny vďaka chromogénom, ktoré sa viažu na pelikule uloženej na povrchu zubov, ale tiež prenikajú aj do jednotlivých vrstiev skloviny. Z prírodných pigmentov sú to hlavne karotenoidy (na oranžovo a žlto), flavonoidy (na fialovo), chlorofyly (na zeleno) obsiahnuté v niektorých druhoch ovocia, zeleniny a rôznych potravinách, napr. šťavách, kompótoch a ďalších, ktoré sú pripravené zo spomínaných zdrojov. Na druhej strane niektoré potraviny, ktoré obsahujú kyselinu askorbovú (napr. jablká, mandarínky, pomaranče a ďalšie) či bromelín (ananás), majú bieliace účinky na zuby tak, že zvyšujú tvorbu slín a obsahujú organické kyseliny s bieliacim účinkom.

Záver:
Organické látky a chemické prvky zo životného prostredia, potravín, ktoré prichádzajú do kontaktu so zubnou pelikulou a sklovinou vplývajú na jej zafarbenie a zdravie, buď pozitívne, alebo negatívne. Prírodné farbivá – chromogény (flavonoidy, karotenoidy, chlorofyly) tekutín a potravín, ale aj syntetické liečivá a rôzne chemické prvky sa môžu rôzne pevne viazať na povrchu, ale aj vo vnútorných vrstvách skloviny, a tak zmenia jej sfarbenie podľa zafarbenia konzumovaného pigmentu. Výberom vhodných potravín s obsahom kyseliny askorbovej a bromelínu môžeme zuby bieliť. Niektoré potraviny však na jednej strane zuby bielia no na druhej strane pri ich zvýšenej konzumácii môže dôjsť k erózii skloviny, teda k ireverzibilnému poškodeniu jej štruktúry. Ide hlavne o citrusové plody, kvôli vysokému obsahu organických kyselín, preto je ich dôležité konzumovať vyvážene.

Kľúčové slová:
sklovina – pelikula – pigmenty – sfarbenie

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,1/5, hodnoceno 12x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články