Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

REZIDUÁLNÍ NATÁLNÍ ZUB
(KAZUISTIKA)

Autoři: Merglová V.

Autoři - působiště: Stomatologická klinika LF UK a FN, Plzeň

Článek: ČESKÁ STOMATOLOGIE, ročník 117, 2017, 4, s. 85-89
Kategorie: Kazuistika
Počet zobrazení článku: 121x

Specializace: chirurgie maxilofaciální ortodoncie stomatologie
uzamčeno uzamčeno

Residual Natal Tooth
(Case Report)

Introduction:
The natal teeth are defined as the presence of teeth in oral cavity at birth, whereas those that erupt within the neonatal period are called neonatal teeth. The natal or neonatal teeth may cause problems in feeding, risk of aspiration or swallowing and irritation of infant´s sublingual frenum. Very rare complication following extraction or spontaneous exfoliation of natal/neonatal teeth is continuous dentin and cementum formation by the remaining dental papilla and epithelial Hertwig´s sheath. This condition is connected with eruption of „tooth-like structure“. The term „residual natal/neonatal tooth“ for this clinical situation was suggested.

Aim:
The aim of the case report was to describe the clinical situation of a neonate with two natal teeth, treatment of natal teeth and complication after extractions of the natal teeth and long term follow up.

Case report:
A caucasian two days old girl was examined due to presence of two partially erupted teeth in frontal region of mandible. The teeth were present in oral cavity at birth. Both natal teeth were extracted due to serious mobility two weeks later. The extracted teeth have hypoplastic and hypomineralised enamel and were without roots. The infant was examined six months later and the presence of yellowish hard dental tissues was noticed in frontal region of mandible in place of extracted left natal tooth. The same clinical observations were found during regular clinical recalls and during the last recall at five years and six months of age. Based on anamnestic data and clinical observations the diagnosis of the residual natal tooth was established.

Conclusion:
Residual natal or neonatal tooth is a very rare complication following spontaneous loss or extraction of natal or neonatal tooth. The longitudinal regular postextraction recalls are required to diagnose this complication and to observe the status of developing dentition.

Keywords:
natal tooth – neonatal tooth – residual tooth


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Úvod:
Natální zuby jsou přítomné v dutině ústní při narození, zatímco zuby neonatální prořezávají během novorozeneckého období. Natální či neonatální zuby mohou působit problémy při výživě, jsou rizikové z hlediska aspirace nebo polknutí a mohou být příčinou poranění podjazykové uzdičky. Mezi velmi vzácné komplikace, které mohou nastat po extrakci nebo spontánní exfoliaci natálního či neonatálního zubu je pokračující tvorba dentinu a cementu způsobená činností zubní papily a Hertwigovy epiteliální pochvy. Tento stav je spojen s erupcí útvarku připomínajícího zub. Pro uvedený klinický nález byl navržen termín „reziduální natální nebo neonatální zub“.

Cíl:
Cílem kazuistiky bylo popsat klinický nález u novorozence s dvěma natálními zuby, léčení, komplikaci po extrakci natálního zubu a dlouhodobé sledování dítěte.

Vlastní sdělení:
Dvoudenní novorozenec ženského pohlaví byl vyšetřen pro přítomnost dvou částečně prořezaných zubů ve frontálním úseku dolní čelisti. Tyto zuby byly již prořezány při narození. Dva týdny později byly oba natální zuby extrahovány pro jejich značnou viklavost. Extrahované zuby měly hypoplastickou a hypomineralizovanou sklovinu a byly zcela bez radixů. Dítě bylo vyšetřeno za šest měsíců po extrakcích a v místě levého extrahovaného natálního zubu byla nalezena žlutavě zabarvená zubní tkáň. Stejný klinický nález byl během pravidelných kontrolních návštěv a i během dosud poslední kontroly ve věku dítěte pět roků a šest měsíců. Na základě anamnestických údajů a klinického vyšetření byla stanovena diagnóza reziduální natální zub.

Závěr:
Reziduální natální či neonatální zub je velmi vzácná komplikace, která může vzniknout po spontánní exfoliaci nebo extrakci natálního případně neonatálního zubu. Pravidelné dlouhodobé poextrakční kontroly jsou nutné pro diagnostiku této komplikace a pro sledování vývoje chrupu.

Klíčová slova:
natální zub – neonatální zub – reziduální zub

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,1/5, hodnoceno 7x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články