Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt
 

Redakční rada

VEDOUCÍ REDAKTOR

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REDAKTORA

doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

REDAKČNÍ RADA

Členové

doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.,
Plzeň

prof. MUDr. Eva Češková, CSc.,
Brno

doc. MUDr. František Faltus, DrSc.,
Praha

prof. PhDr. Anton Heretik, CSc.,
Bratislava

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.,
Praha

MUDr. Luboš Janů, Ph.D.,
Plzeň

doc. PhDr. Jana Kocourková,
Praha

doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc.,
Bratislava

MUDr. Jiří Masopust,
Hradec Králové

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.,
Praha

doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.,
Praha

MUDr. Ludvik Nábělek, PhD.,
Banská Bystrica

doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.,
Bratislava

prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.,
Praha

doc. MUDr. Petr Smolík, CSc.,
Hradec Králové

prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.,
Brno

prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.,
Praha

prof. MUDr. Petr Zvolský, DrSc.,
Praha

Korespondenti

prof. Richard Balon, MD, FAPA (USA)

doc. MUDr. PhDr. Jiří Jindřich Diamant (Nizozemsko)

prof. Peter G. Fedor-Freybergh, MD, PhD (Švédsko)

prof. Juan E. Mezzich, MD, PhD (USA)

prof. Dr. med. Hans-Jürgen Möller (SRN)

doc. MUDr. Jindřich M. Nerad (Nizozemsko)

Kreditovaný kurz

 

Závislost na tabáku: princip, diagnostika, farmakoterapie, léčba v ČR

Autor kurzu: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc, MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články