Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt
 

NEUROMECHANISMY ÚČINKU NÁVYKOVÝCH LÁTEK, SYSTÉM ODMĚN

Autoři: Váchová P. E., Racková S., Janů L.

Autoři - působiště: Psychiatrická klinika LF UK a FN, Plzeň, přednosta doc. MUDr. J. Beran, CSc.

Článek: Čes. a slov. Psychiat., 105, 2009, No. 6-8, pp. 263-268.
Kategorie: Souborné referáty
Počet zobrazení článku: 2170x

Specializace: adiktologie dětská psychiatrie psychiatrie
uzamčeno uzamčeno

Neuromechanisms of Addictive Substances, Reward System

Addiction on psychoactive substances is a complex, multifactorial illness, which evolves from the interaction of genetic predisposition and environmental factors. Several models describe the creation and evolution of addiction. One of the most important ones is the reward system, which is created on the basis of dopamine hypothesis. Basic interaction takes place between the ventral tegmental area, nucleus accumbens and the prefrontal cortex. Psychoactive substances (pathological sources of rewards) cause many sorts of biochemical changes in the brain, which have a similar reactive mechanism as physiological sources (sex, food). However, their reaction time and ease of achieving the feeling of pleasure differ significantly. There are no physiological mechanisms which would ensure the preference of natural rewards.

Key words:
dopamine hypothesis, nucleus accumbens, reward, prefrontal cortex, reward system, ventral tegmental area.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Závislost na psychoaktivních látkách je komplexní, multifaktoriální onemocnění, které se vyvine ze souhry genetických predispozic a faktorů okolního prostředí. Vznik a vývoj závislosti popisuje několik modelů. Mezi nejvýznamnější patří systém odměn (tzv. reward system), který souvisí s dopaminovou hypotézou. Základní interakce se odehrává mezi ventrální tegmentální oblastí (VTA), nucleus accumbens (NAc) a prefrontálním kortexem. Psychoaktivní látky a patologické zdroje odměn, působí v mozku různými cestami. Mají společný mechanismus působení jako fyziologické zdroje (sex, jídlo). Liší se jejich reakční čas a obtížnost dosažení pocitu libosti. Neexistují fyziologické mechanismy, které by zajistily preferenci přirozených odměn.

Klíčová slova:
dopaminová hypotéza, nucleus accumbens, odměna, prefrontální kortex, systém odměn, ventrální tegmentální area.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 52x
 
 

Čtěte dále

Kreditovaný kurz

 

Závislost na tabáku: princip, diagnostika, farmakoterapie, léčba v ČR

Autor kurzu: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc, MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články