Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt
 

DISOCIÁLNÍ PORUCHA OSOBNOSTI V PODMÍNKÁCH VÝKONU TRESTU ANALÝZA ÚČINNOSTI PROSTŘEDKŮ KOREKCE ANTISOCIÁLNÍCH FOREM CHOVÁNÍ V PENINTECIÁRNÍ PRAXI

Autoři: Žukov I., Fischer S., Ptáček R.

Autoři - působiště: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc.

Článek: Čes. a slov. Psychiat., 105, 2009, No. 6-8, pp. 250-256.
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 1642x

Specializace: adiktologie dětská psychiatrie psychiatrie
uzamčeno uzamčeno

Dissocial Disorder of Personality under Condition of Duration of Sentence Analyzing the Efficiency of Correction Remedies Applied against Antisocial Behavior in Penitentiary Practice

The article presents results of survey focused to analysis of behavioral methods used in prison practice in persons with antisocial behavior and dissocial personality disorder. Effects of reward and punishment as subservience of behavior modification of prisons were analyzed. Changes were compared between groups of prisons dividend according to factors considered as important in delinquency development. The findings can be used in forensic psychological, psychiatric and ethopedic practice. For forensic experts the findings can be used for evaluation of resocialization of persons with antisocial behavior and dissocial personality disorder. In our study we showed that means of effective and positive influence of behavior in the studied group are practically missing.

Key words:
dissocial personality disorder, antisocial behavior, efficiency of reward and punishment, execution of a punishment by imprisonment, penal process, prisonization, criminality, resocialization.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Obsahem článku jsou výsledky výzkumné studie, zaměřené na analýzu výchovných prostředků používaných v penitenciární praxi u antisociálně se chovajících a disociálních poruch osobnosti. V rámci uvedeného šetření byla realizována analýza účinnosti odměn a trestů, jako prostředků modifikace chování osob ve výkonu trestu odnětí svobody (VTOS). Případné odlišnosti byly zjišťovány mezi skupinami odsouzených, rozdělených dle faktorů, které jsou považovány za významné z hlediska rozvoje delikvence a její recidivy. Zjištění jsou využitelná ve forenzní praxi psychiatrů, psychologů a etopedů při korekci vzorců chování delikventů. Pro soudní znalce pak práce může být přínosná především z hlediska vyhodnocování perspektiv disociálních poruch osobnosti, recidivistů, jejich možné resocializace. Na našem souboru jsem prokázali, že možnost pozitivního ovlivnění vzorců chování současně používanými výchovnými prostředky u disociálních poruch osobnosti a antisociálně se chovajících jedinců výkonem trestu odnětím svobody prakticky chybí.

Klíčová slova:
disociální porucha osobnosti, antisociální chování; účinnost odměn a trestů; výkon trestu odnětím svobody, penitenciární proces; prizonizace; kriminalita; resocializace.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 52x
 
 

Čtěte dále

Kreditovaný kurz

 

Závislost na tabáku: princip, diagnostika, farmakoterapie, léčba v ČR

Autor kurzu: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc, MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články