Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Redakce

Vydává

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Sokolská 31
120 26 Praha 2

Vedoucí redaktor

prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO

Zástupce vedoucího redaktora

doc. MUDr. Vladimír Krásnik, Ph.D.

Odpovědná redaktorka

Lenka Strejčková

Tisk

Tiskárna Prager - LD s. r. o., Kováků 9, 150 00 Praha 5

Rozšiřuje

 • V ČR – Nakladatelství Olympia, a. s., Praha
 • do zahraničí (kromě SR) – Myris Trade s.r.o., V Štíhlách 1311/3, P. O. Box 2, 142 01 Praha 4
 • ve SR Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s.,
  oddelenie inej formy predaja, P.O.Box 183, Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3
  tel.: +421 2 4445 8821
  fax: +421 2 4445 8819
  e-mail: predplatne@abompkapa.sk

Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá

Dana Brzobohatá

LD s.r.o. – Tiskárna Prager
Kováků 9, 150 00 Praha 5
tel. +420 602 377 675, +420 251 566 585
http://www.prager-print.cz

Registrační značka MK ČR E 36 14.

Rukopisy zasílejte na adresu

prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO
Oční klinika FN a LF UP
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc
e-mail: jiri.rehak1@gmail.com

 • Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány ČLS JEP.
 • Vydavatel získá otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití.
 • Otištěné příspěvky autorů nejsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu.
 • Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent.
 • Zadavatel nese plnou odpovědnost za kvalitu a formální i obsahovou stránku inzerce.
 • Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na mechanických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

Kreditovaný kurz

 

Obrazový test diagnostiky papil zrakového nervu

Autor kurzu: MUDr.Petr Výborný, CSc.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články