Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Zaslat článek
Kontakt
 

FYZIOTERAPIE U PARKINSONOVY NEMOCI V ČESKÉ REPUBLICE –  DEMOGRAFICKÁ STUDIE

Autoři: M. Srp, O. Gál, R. Konvalinková, M. Hoskovcová, V. Čapek, J. Roth, E. Růžička

Autoři - působiště: Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze

Článek: Cesk Slov Neurol N 2018; 81(2): 194-198
doi: 10.14735/amcsnn2018194
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 37x

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
uzamčeno uzamčeno

Physiother­apy in Parkinson’s dis­ease in the Czech Republic –  a demographic study

Aim:
The aim of this study was to investigate the quality and availability of physiotherapy for patients with Parkinson’s disease.

Materials and methods:
Questionnaire inspired by previously published studies was sent to 368 Parkinson’s disease patients who met the inclusion criteria (at least one visit in the Movement Disorders Center of the General University Hospital in Prague within the last 2 years; Parkinson΄s disease, Hoehn & Yahr stage < 5; residence in Prague). The questionnaire consisted of items concerning limitations in six core areas for physiotherapy (gait, transfers, manual dexterity, balance/ fal­ls, posture, and physical capacity), limitation in daily living activities, utilization of physiotherapy, patients’ satisfaction and other characteristics of the therapy.

Results:
Questionnaires were returned by 248 patients. Prescription rate in patients with a relevant problem (limitation in a core area and motivation to improve in it) in one of the six core areas ranged from 15% (manual dexterity) to 22% (gait). Most patients (79%) were satisfied with physiotherapy and the overall effect lasted > 3 months in 42/ 64 patients who answered this question. In total, 10% of the patients changed their physiotherapist due to dissatisfaction.

Conclusion:
Because of the very low physiotherapy prescription rate, reorganization of Parkinson’s disease-related health care is needed in the Czech Republic. An efficient model of health care tested abroad could be ParkinsonNet.

The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.

The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE “uniform requirements” for biomedical papers.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl:
Cílem této demografické studie bylo zjištění kvality a dostupnosti fyzioterapie u pacientů s Parkinsonovou nemocí.

Soubor a metodika:
Dotazník inspirovaný dříve publikovanými zahraničními studiemi byl zaslán 368 pacientům s Parkinsonovou nemocí, kteří splnili vstupní kritéria (alespoň jedna návštěva Centra extrapyramidových onemocnění Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze za poslední 2 roky; stadium Parkinsonovy nemoci dle Hoehnové a Yahra < 5; trvalé bydliště v Praze). Dotazník hodnotil limitaci pacientů v šesti klíčových oblastech pro fyzioterapii (chůze, přesuny, manuální zručnost, stabilita/ pády, držení těla, kondice), limitaci v běžných denních činnostech, využívání a spokojenost s absolvovanou fyzioterapií a další vybrané parametry terapie.

Výsledky:
Celkově bylo hodnoceno 248 dotazníků. Preskripce fyzioterapie u pacientů s relevantním problémem (limitace v klíčové oblasti a zároveň motivace se v ní zlepšit) v některé z šesti klíčových oblastí se pohybovala od 15 % (manuální zručnost) do 22 % (chůze). Efekt fyzioterapie byl hodnocen jako uspokojivý u 79 % pacientů a vydržel > 3 měsíce u 42/ 64 pacientů, kteří tuto otázku zodpověděli. Celkem 10 % pacientů změnilo fyzioterapeuta pro nespokojenost.

Závěry:
Vzhledem k velmi nízké míře preskripce fyzioterapie je zapotřebí reorganizace aktuálního modelu péče o pacienty s Parkinsonovou nemocí v České republice. Nabízí se v zahraničí prověřený a efektivní model péče ParkinsonNet.

Klíčová slova:
Parkinsonova nemoc – fyzioterapie – kvalita péče – preskripce

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 3x
 
 

Čtěte dále

Kreditovaný kurz

 

Bolesti hlavy, migréna

Autor kurzu: prim. MUDr. Jolana Marková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 

Vědomostní test

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články