Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Zaslat článek
Kontakt
 

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY Z AKTUÁLNÍHO ČÍSLA
 

Měření kognitivních funkcí pomocí krátkých opakovatelných neuropsychologických baterií

Měření kognitivních funkcí pomocí krátkých opakovatelných neuropsychologických baterií

Přehledový článek předkládá současný pohled na využití krátkých opakovatelných neuropsychologických baterií a odkazuje na literaturu poslední doby zabývající se tímto typem dia­gnostiky. Trend...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 1/2018

Test gest (TEGEST) k rychlému vyšetření epizodické paměti u mírné kognitivní poruchy

Test gest (TEGEST) k rychlému vyšetření epizodické paměti u mírné kognitivní poruchy

Cíl: Na časné poruchy epizodické paměti může upozornit jednoduché a rychlé vyšetření. Cílem práce bylo vyvinout původní českou zkoušku, která by simulovala epizodickou paměť a byla proveditelná bez...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 1/2018

Neuropaliativní a rehabilitační péče u pa­cientů v pokročilé fázi progresivních neurologických onemocnění

Neuropaliativní a rehabilitační péče u pa­cientů v pokročilé fázi progresivních neurologických onemocnění

Pacienti v pokročilé fázi progresivních neurologických onemocnění patří do skupiny nemocných, kteří mohou být vhodní pro poskytování paliativní péče. Cílem tohoto přehledového referátu je popsat...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 1/2018

Význam morfologických a klinických klasifikací stenózy bederní páteře v předoperační rozvaze

Význam morfologických a klinických klasifikací stenózy bederní páteře v předoperační rozvaze

Cíl: Cílem naší práce bylo ověřit vztahy mezi subjektivními obtížemi, klinickým nálezem a obrazem na magnetické rezonanci u pa­cientů, kteří byli operováni pro symptomatickou lumbální spinální...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 1/2018

Olfaktoriální meningiomy – chirurgická léčba, její rizika a možnosti zachování čichu

Olfaktoriální meningiomy – chirurgická léčba, její rizika a možnosti zachování čichu

Práce je zaměřena na poruchy čichu u pacientů s olfaktoriálními meningiomy (OGM). Přesné klinické vyšetření pacientů s OGM, včetně pre- a pooperačního zhodnocení čichu, je nezbytné pro hodnocení...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 1/2018

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA (vydání: 1 / 2018)


Editorial

3
 
Přehledný referát

11
 
M. Dedeciusová, M. Májovský, P. Fundová, V. Beneš, D. Netuka
 
17
 
R. Bužgová, M. Bar, P. Bártová, R. Kozáková, P. Ressner, L. Sikorová, R. Zeleníková
 
24
 
P. Strádalová, P. Štourač, E. Králíčková Nekvapilová
 
29
 
G. Věchetová, E. Bolceková, Z. Jarošová, H. Orlíková, M. Preiss
 
Původní práce

37
 
A. Bartoš
 
45
 
D. Bludovský, D. Štěpánek, M. Kulle, M. Choc, V. Přibáň
 
51
 
P. Brothánková, J. Vodička
 
55
 
K. Česká, Š. Aulická, P. Danhofer, O. Horák, L. Fajkusová, S. Pouchlá, H. Ošlejšková
 
60
 
J. Marková, M. Hajdúk, Z. Košutzká, A. Kušnírová, M. Pápayová, M. Egryová, P. Valkovič, Z. Cséfalvay
 
66
 
D. Netuka, M. N. Stienen, F. Ringel, J. Gempt, A. K. Demetriades, K. Schaller
 
73
 
M. Paštrnák, K. Šulcová, A. Dorazilová, M. Rodriguez
 
Krátké sdělení

81
 
J. Jeníček, Z. Drábová, M. Janatová, M. Vítězník, O. Švestková
 
86
 
T. Andrašinová, B. Adamová, R. Chaloupka, T. Andrašina
 
Dopis redakci

93
 
M. Kanta, E. Ehler, M. Vališ, P. Kašparová, J. Adamkov, B. Klímová
 
95
 
G. Dutta, D. Sachdeva, D. Singh, R. Saran, A. Reddy, I. Mohd, M. Garg
 
98
 
Z. Kadaňka jr.
 
100
 
M. Masárová, J. Mičaník, K. Zeleník, P. Komínek, P. Matoušek
 
103
 
I. Štětkářová
 
105
 
G. Dutta, D. Sachdeva, D. Singh, R. Saran, V. Setia, P. Borde, A. Agrawal
 
Redakční sdělení

115
 
Korespondence

119
 

Kreditovaný kurz

 

Narušení a deficity kognitivních funkcí u schizofrenie

Autor kurzu: PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články