Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

VÝZNAM NUTRIČNÍHO PORADENSTVÍ PŘI LÉČBĚ OBÉZNÍCH PACIENTŮ ENDOSKOPICKÝMI RESTRIKČNÍMI METODAMI

Autoři: Petřeková K.1,2, Bužga M.2, Janoutová J.1, Machytka E.3

Autoři - působiště: 1Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, LF OU, Ostrava, 2Ústav fyziologie a patofyziologie, LF OU, Ostrava, 3Katedra chirurgických oborů, LF OU, Ostrava

Článek: Gastroent Hepatol 2017; 71(3): 245-250
doi: 10.14735/amgh2017245
Kategorie: Bariatrie: původní práce
Počet zobrazení článku: 25x

Specializace: chirurgie všeobecná gastroenterologie a hepatologie dětská gastroenterologie

The importance of nutritional counseling for obese patients undergoing endoscopic procedures

Purpose:
The aim of this study was to evaluate the effect of nutritional counseling on the eating habits of patients who underwent endoscopic sleeve gastrectomy.

Methods:
The study group comprised 20 obese patients (16 women and 4 men) who underwent endoscopic sleeve gastrectomy in 2016 to reduce excess body weight and fat. In the first, third, and sixth month after treatment, the patients received nutritional counseling and attended an educational cooking class. They also completed a food habit questionnaire before and 6 months after the treatment. The food habit questionnaires were evaluated to determine whether repeated nutritional recommendations led to changes in eating habits.

Results:
A significant increase in the consumption of fish (p = 0.044), and yoghurt and other fermented milk products (p = 0.021), as well as the daily consumption of milk and cheese (p = 0.032), was observed following the nutritional counseling. Furthermore, the consumption of white bread (p = 0.038), and desserts and sweets (p = 0.002), decreased, and the patients were eating more regularly (p = 0.013) and paying more attention to their diet (p = 0.015).

Conclusion:
The results suggest that the regular nutritional counseling provided in the first, third, and sixth month after the patients’ endoscopic treatment positively affected their eating habits.

Key words:
obesity – endoscopic treatment – bariatric surgery – nutrition – counseling

The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.

The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE „uniform requirements“ for biomedical papers.

Submitted:
17. 2. 2017

Accepted:
13. 5. 2017


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Účel:
Cílem práce bylo vyhodnocení změn stravovacích návyků u pacientů po endoskopické sleeve gastroplastice, kterým bylo poskytováno komplexní nutriční poradenství.

Metody:
Vyhodnocení dotazníků stravovacích zvyklostí u 20 obézních pacientů (16 žen, 4 muži), kteří s cílem redukovat nadměrnou tělesnou hmotnost a tělesný tuk podstoupili v roce 2016 endoskopickou terapii metodou endoskopické sleeve gastroplastiky. Pacientům bylo v 1., 3. a 6. měsíci po endoskopickém zákroku poskytnuto nutriční poradenství, zúčastnili se edukačního kurzu vaření a zároveň před zákrokem a 6 měsíců po zákroku vyplnili totožný dotazník stravovacích zvyklostí. Vyhodnocení dotazníků mělo za cíl ověřit, zda opakovaně předávaná nutriční doporučení povedou ke změnám ve stravování.

Výsledky:
Stravovací zvyklosti zaznamenaly signifikantní změny v konzumaci ryb (p = 0,044), jejich zařazování do jídelníčku se zvýšilo. K pravidelnější denní konzumaci došlo také u mléka a sýrů (p = 0,032), byla navýšena konzumace jogurtů a jiných zakysaných mléčných výrobků (p = 0,021). Byla omezena konzumace bílého pečiva (p = 0,038), moučníků a sladkostí (p = 0,002). Pacienti se stravovali pravidelněji (p = 0,013) a více věnovali pozornost složení stravy (p = 0,015).

Závěr:
Výsledky ukazují, že pravidelné nutriční konzultace, které byly u pacientů prováděny 1., 3. a 6. měsíc po endoskopickém zákroku, ovlivnily pozitivně jejich stravovací návyky.

Klíčová slova:
obezita – endoskopie – bariatrie – nutrice – poradenství

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Čtěte dále

Noví členové redakční rady časopisu

Gastroenterologie a hepatologie

Dětská gastroenterologie a hepatologie

Gastroenterologie a hepatologie

SOUTĚŽ O DVĚ NEJLEPŠÍ PŮVODNÍ PRÁCE 2016

Gastroenterologie a hepatologie

Gastrointestinální onkologie

Gastroenterologie a hepatologie

Novinky v roce 2017

Gastroenterologie a hepatologie

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články