Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

NEOBVYKLÝ PŘÍPAD BILIÁRNÍHO ILEU

Autoři: Hadač J., Novotná B., Kasalický M.

Autoři - působiště: Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN – VFN Praha

Článek: Gastroent Hepatol 2017; 71(5): 439-442
doi: 10.14735/amgh2017439
Kategorie: Klinická a experimentální gastroenterologie: kazuistika
Počet zobrazení článku: 85x

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie chirurgie všeobecná

An unusual case of gallstone ileus

The authors report a very rare case of biliary ileus, which was caused by biliary obstruction in the area of the oral rectum. In available scientific publications, the authors did not find a similar case in which the localisation of a biliary fragment in the digestive tract resulted in its obstruction. One of the reasons may be because it is sometimes very difficult to perform preoperative diagnostics, as also demonstrated in this case study. In an 82-year-old patient, the development of distal biliary ileus is a rare complication, the primary manifestation of which is asymptomatic cholecystolithiasis. Paraclinic examinations did not show preoperative pneumonia (free air in bile ducts) or X-ray contrast gall stones in the gastrointestinal tract. The primary diagnosed sublingual condition may have been caused by incomplete lumen obstruction in the upper gastrointestinal tract or sigma followed by a further peristaltic shift and wedging of the biliary stalk in the upper rectum, resulting in a complete ileus. Treatment of bile ileus is still predominantly surgical; in our case study, surgical revisions were both curative and surprisingly diagnostic.

Key words:
gallstone ileus – Hartmann operation – Rieglerʹs trias

The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.

The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE „uniform requirements“ for biomedical papers.

Submitted:
25.3.2017

Accepted:
31.7.2017


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Autoři v této kazuistice prezentují velmi vzácný případ biliárního ileu, který byl způsoben obstrukcí biliárním konkrementem v oblasti orálního rekta. V dostupný odborných publikacích autoři nenalezli dosud popsaný obdobný případ lokalizace obturace zažívacího traktu biliárním konkrementem. Jedním z důvodu může být i někdy velmi obtížná předoperační diagnostika, jak je dále demonstrováno i v této kazuistice. U 82leté pacientky došlo k rozvoji distálního biliárního ileu jako raritní komplikace, primomanifestace asymptomatické cholecystolitiázy. Paraklinická vyšetření předoperačně neprokázala pneumobilii (volný vzduch ve žlučových cestách) ani rentgen kontrastní žlučníkový konkrement v zažívacím traktu. Primárně diagnostikovaný subileózní stav pravděpodobně mohl být způsoben neúplnou obstrukcí lumen v oblasti vyšší etáže trávicího traktu, resp. sigmatu a teprve dalším peristaltickým posunem a následně zaklíněním biliárního konkrementu v horním rektu vyvolal kompletní ileus. Léčba biliárního ileu je stále dominantně chirurgická, v naší kazuistice představovala operační revize kurativní a překvapivě i diagnostický výkon.

Klíčová slova:
biliární ileus – Hartmannova operace – Rieglerova trias

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Čtěte dále

Noví členové redakční rady časopisu

Gastroenterologie a hepatologie

Dětská gastroenterologie a hepatologie

Gastroenterologie a hepatologie

SOUTĚŽ O DVĚ NEJLEPŠÍ PŮVODNÍ PRÁCE 2016

Gastroenterologie a hepatologie

Gastrointestinální onkologie

Gastroenterologie a hepatologie

Novinky v roce 2017

Gastroenterologie a hepatologie

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články