Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

EPIDEMIOLOGIE, HOSPITALIZAČNÍ LÉČBA A MIGRACE IBD PACIENTŮ ZA SPECIALIZOVANOU PÉČÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Autoři: Jarkovský J.1,2, Benešová K.1,2, Hejduk K.1,2, Dušek L.1,2, Lukáš M.3

Autoři - působiště: 1Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno, 2Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Praha, 3Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, ISCARE I. V. F. a. s. a 1. LF UK, Praha

Článek: Gastroent Hepatol 2017; 71(6): 501-509
doi: 10.14735/amgh2017501
Kategorie: IBD: původní práce
Počet zobrazení článku: 74x

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie chirurgie všeobecná

Epidemiology, hospitalization and migration of patients with IBD under specialized care in the Czech Republic

Aim:
To analyse data obtained by the Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic (IHIS CR) from patients with Crohn’s disease (CD) and ulcerative colitis (UC) under specialized care in terms of incidence, prevalence, hospitalization, mortality and patient migration.

Patients and Methods:
We analysed data from 19,797,081 hospitalization records, a database of death records, annual gastroenterology reports and the Czech National Cancer Registry related to the diagnosis of CD and UC in 2007–2015 obtained by the IHIS CR.

Results:
The incidence of CD and UC sharply increased over this period and reached 22.7 and 27.9 cases per 100,000 people, respectively. A total of 46,608 patients were followed up in the Czech Republic. The mortality rate of CD patients was relatively low and remained stable over time at around 0.4%. By contrast, the mortality rate of UC patients was 6-fold higher and was particularly high in those who underwent surgery. Surprisingly, only 60 UC patients were operated on annually. As expected, the most important healthcare sites dedicated to the management of inflammatory bowel disease (IBD) are located in the largest cities of the Czech Republic, including teaching and non-teaching hospitals in Prague, Brno, Ostrava and Hradec Kralove.

Conclusions:
This study analysed data obtained by the IHIS CR. The prevalence of IBD was higher than expected and its incidence increased recent years. The mortality rate of UC patients was 6-fold higher than that of CD patients.

Key words:
Crohn’s disease – ulcerative colitis – epidemiology – mortality – hospitalization

The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.

The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE „uniform requirements“ for biomedical papers.

Submitted:
24. 7. 2017

Accepted:
23. 11. 2017


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl:
Analyzovat data z let 2007–2013, která jsou spravována Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR) u pacientů s Crohnovou chorobou (CD – Crohn’s disease) a ulcerózní kolitidou (UC – ulcerative colitis), s ohledem na incidenci, prevalenci, počty hospitalizací, mortalitu a migraci pacientů za poskytováním specializované péče.

Soubor pacientů a metodika:
Byla provedena analýza dat celkem z 19 979 081 hospitalizačních záznamů, z databáze Národního onkologického registru, výkazu oboru gastroenterologie a z listů o prohlídce zemřelého, která jsou dlouhodobě spravována ÚZIS ČR a která byla zjištěna v letech 2007–2013.

Výsledky:
Celopopulační incidence CD a UC vykazovaly v průběhu 7letého intervalu výrazný a setrvalý vzestup a dosáhly hodnot 22,7, resp. 27,9/100 000. Celkový počet dispenzarizovaných pacientů s idiopatickými střevními záněty (IBD – inflammatory bowel disease) zahrnuje 46 608 unikátních rodných čísel. Zjištěná mortalita u CD je relativně nízká a pohybuje se ve sledovaném období kolem hodnoty 0,4 %. V případě UC je mortalita v porovnání s CD 6× vyšší (2,3 %), zvláště u operovaných pacientů. Překvapující je relativně nízký počet operovaných pacientů s UC, který nepřevyšuje 60 případů ročně. Podle očekávání jsou hlavními centry pro dispenzarizaci a hospitalizaci IBD pacientů velká města s fakultními a mimofakultními specializovanými pracovišti v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové.

Závěr:
Práce analyzuje unikátní data poskytnutá ÚZIS ČR, která dokumentují významně vyšší incidenci a prevalenci IBD v ČR, než se původně očekávalo, a narůstající incidenci těchto nemocí v posledních letech. Mortalita u nemocných s UC byla 6× vyšší v porovnání s pacienty s CD.

Klíčová slova:
Crohnova nemoc – ulcerózní kolitida – epidemiologie

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 3x
 
 

Čtěte dále

Noví členové redakční rady časopisu

Gastroenterologie a hepatologie

Dětská gastroenterologie a hepatologie

Gastroenterologie a hepatologie

SOUTĚŽ O DVĚ NEJLEPŠÍ PŮVODNÍ PRÁCE 2016

Gastroenterologie a hepatologie

Gastrointestinální onkologie

Gastroenterologie a hepatologie

Novinky v roce 2017

Gastroenterologie a hepatologie

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články