Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

VÝVOJ SLOŽENÍ KOMBINOVANÉHO INTRAMAMÁRNÍHO PŘÍPRAVKU NA BÁZI CITRÁTU STŘÍBRA PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ

Autoři: Zhanna Polova, Lyudmyla Almakayeva, Tetiana Nehoda

Článek: Čes. slov. Farm., 2017; 66, 227-232
Kategorie: Original Articles
Počet zobrazení článku: 14x

Specializace: farmakologie farmacie
uzamčeno uzamčeno

Vývoj složení kombinovaného intramamárního přípravku na bázi citrátu stříbra pro veterinární použití

Souhrn

Cílem studie bylo vyvinout nový intramamární kombinovaný přípravek pro veterinární užití založený na citrátu stříbrném, argininu a dexpanthenolu pro léčbu a profylaxi subklinické mastitidy u skotu. Při vytváření kombinovaných léků pro veterinární užití musí být věnována pozornost faktorům ovlivňujícím jejich stabilitu v dané kombinaci, celkovému složení přípravku a technologii přípravy. V této studii byla provedena kvalitativní a kvantitativní kontrola modelových směsí účinných látek, stejně jako kombinovaného přípravku na bázi citrátu stříbrného. Byly studovány následující parametry definující stabilitu intramamarního přípravku: čirost, pH, kvantitativní obsah účinné složky. Na základě experimentálních studií byly pro nový přípravek stanoveny optimální limity pH v rozmezí od 6,4 do 6,7, při kterých jsou roztoky založené na citrátu stříbrném stabilní. Z tohoto důvodu byly studie stabilizace přípravku provedeny při daných hodnotách pH. Stabilitu přípravku se podařilo dosáhnout použitím povidonu, který vykazuje stabilizační vlastnosti. Bylo stanoveno množství argininu, které poskytuje optimální hladinu pH pro zvolenou kombinaci účinných složek. Závěrem lze říci, že bylo vyvinuto optimální složení intramamarního přípravku pro použití v oblasti veterinárního lékařství adjustovaného v 10 ml ampulích s dobou použitelnosti 6 měsíců.

Klíčová slova:
citrát stříbra • arginin • dexpanthenol • intramamární léková forma • stabilita


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Summary

The goal of the present study was to develop a new intramammary combination preparation for veterinary use based on silver citrate, arginine and dexpanthenol for the treatment and prophylaxis of subclinical mastitis in cattle. When creating combined medicines for veterinary use, attention must be paid to the factors that influence their stability in a combined presence, and the composition of drugs, as well as the technology for their preparation should be determined. In the current study, a qualitative and quantitative control of model mixtures of active ingredients, as well as of a silver citrate-based combined preparation was carried out. The following parameters that define intramammary drug stability were studied: clarity, pH, and the quantitative content of the active ingredient. Based on the experimental studies, optimal pH limits for a new preparation were determined ranging from 6.4 to 6.7. Considering the instability of solutions based on silver citrate, studies on the stabilization of the preparation were conducted at the obtained pH values. As the result, we used povidone, which possessed the stabilizing properties. The amount of arginine that provides the optimum pH level for the selected combination of active ingredients was also determined. In conclusion, the optimal composition of an intramammary preparation for veterinary medicine in 10 ml ampoules with a shelf life of 6 months was developed.

Key words:
silver citrate • arginine • dexpanthenol • intramammary dosage form • stability

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Zhoršená kvalita života pacientů s žilním onemocněním

Autor kurzu: MUDr. Jana Vojtíšková, MUDr. Júlia Černohorská a MUDr. Veronika Slonková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články