Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

SIMPLICIA A NÁDOBY JEZUITSKÉ LÉKÁRNY V TELČI

Autoři: Anna Hamrlová

Článek: Čes. slov. Farm., 2017; 66, 168-176
Kategorie: Z historie farmacie
Počet zobrazení článku: 93x

Specializace: farmacie farmakologie
uzamčeno uzamčeno

Simplicia and medical containers from the Jesuit pharmacy in Telč

The Jesuit pharmacy in Telč was founded after 1657 within the premises of the Jesuit cloister; it survived the dissolution of Jesuits in 1773 and thanks to its purchase by the last pharmacist Ignac Lyro it was relocated to one of the houses in the square. During the stocktaking of the property and its sale, a detailed inventory of pharmacy equipment was recorded, including cabinets, laboratory tools, ingredients or drugs. The inventory is divided into parts of ingredients and prepared medications, the last lists recording the tools and containers for its preparation, production and preservation. The ingredients contain various parts of plants, minerals, precious stones or even parts of animals. The list is written mainly in the alphabetical order, in some cases with specified types of groups. Every item is provided with information about its price and quantity. Many ingredients originated from overseas countries, the areas of Jesuit missionary activities. Of the former rich equipment, only three pharmacy cabinets and a few containers, mainly veneer boxes and ceramic drug jars, have survived. All these parts together with the inventory give us a comparatively clear notion about the equipment and even facilities of the Jesuit apothecary in Telč, which sold items from different parts of the world. The Jesuit convent seems to be an important centre for town inhabitants not only in the 18th century; its legacy has remained in the local pharmacy till today.

Key words:
pharmacy • Societas Jesus • 18th century • medications • medical containers


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Jezuitská lékárna v Telči vznikla pro potřeby zdejší koleje po roce 1657 a vytrvala i po zrušení Tovaryšstva Ježíšova v roce 1773, kdy ji poslední lékárník Ignác Lyro odkoupil a přemístil z klášterních prostor do jednoho z domů na náměstí. U příležitosti soupisu majetku a následného prodeje vznikl podrobný inventář veškerého lékárenského vybavení od skříní, přes laboratorní pomůcky až po jednotlivé suroviny a léky. Soupis je rozdělen na část simplicií a hotových léčiv, poslední strany zaznamenávají pomůcky a nádoby užívané k zpracování, výrobě léků a jejich uchovávání. Léčiva zahrnují různé části rostlin, minerály, drahokamy či části živočichů. Seznam je veden vesměs abecedně, někdy s vyčleněnými skupinami podle typu. Každá z položek je opatřena údajem o množství a ceně. Mnoho surovin přitom pochází ze zámoří, oblastí, kam zdejší jezuité odcházeli jako misionáři. Z původního bohatého zařízení se dochovaly pouze tři lékárenské skříně a několik nádob, především dýhových krabic a keramických stojatek. Dochované části lékárny spolu s inventářem dávají poměrně dobrou představu o vybavení i vybavenosti telčské jezuitské apatyky prodávající zboží z různých částí světa. Jezuitský konvent tak vykresluje jako důležité centrum pro obyvatele města nejen v polovině 18. století, jehož tradice zůstává ve zdejší lékárně dodnes.

Klíčová slova:
lékárna • Tovaryšstvo Ježíšovo • 18. století • léčiva • lékárenské nádoby

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Zhoršená kvalita života pacientů s žilním onemocněním

Autor kurzu: MUDr. Jana Vojtíšková, MUDr. Júlia Černohorská a MUDr. Veronika Slonková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články