Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

FOTODYNAMICKÁ TERAPIE JAKO NOVÁ PERSPEKTIVNÍ METODA LÉČBY NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍI. HISTORIE, ZÁKLADNÍ PRINCIP

Autoři: ZIMČÍK P., MILETÍN M.

Autoři - působiště: Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové

Článek: Čes. slov. Farm., 2004; , 219-224
Počet zobrazení článku: 895x

Specializace: farmacie farmakologie

Photodynamic Therapy as a New Prospective Method for Cancer TreatmentI. History, Basic Principles

Photodynamic therapy (PDT) is a new method for the treatment of both cancer or non-cancerdiseases. It combines three basic elements (a photosensitizer, light, oxygen), every single one withno toxicity or biological activity. The photosensitizer (PS) is activated by light and it gets excited. Ittransfers absorbed energy from this excited form to oxygen forming reactive oxygen species (ROS),mainly singlet oxygen. Then ROS attack surrounding biomolecules, inhibit their biological functionleading in the end to a cell death. The complete destruction of the tumour is provided not only bya direct effect on the cells, but also a vasculature shutdown (leading to nourishment and oxygendepletion) and an activation of the immunity response play an important role in this process. Thepresent paper proposes to introduce the readers to the history and basic principles of PDT from thepoint of view of either the physical mechanism of PS activation or biological effects on the targettissue (on molecular, subcellular, cellular, and tissue levels).

Key words:
photodynamic therapy – singlet oxygen – photosensitizer


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Fotodynamická terapie (PDT) je nový způsob léčení kancerózních, ale i nekancerózních onemocnění.Je založena na spolupůsobení tří složek, jež samy o sobě nejsou toxické a neprojevují žádné biologickéefekty. Jedná se o kombinaci fotosenzitizéru (PS), světla a molekulárního kyslíku. PS se po absorpcisvětla excituje a předává energii molekulárnímu kyslíku. Z toho se pak vytváří reaktivní formykyslíku (zejména singletový kyslík), jež napadají okolní biomolekuly, porušují jejich biologickoufunkci a v konečnémdůsledku vedou ke smrti buňky.Na konečnémzničení nádoru se ovšemnepodílípouze přímý efekt na zničení buněk, nýbrž i indukovaný cévní uzávěr v ozářené oblasti vedoucík depleci živin a kyslíku a také aktivace imunitní odpovědi. Tato práce si klade za cíl seznámits historií a základními principy PDT jak z hlediska fyzikálního (aktivace PS a další fotochemicképochody), tak z hlediska biologických efektů na zasaženou tkáň (na úrovni molekulární, subcelulární,celulární i tkáňové).

Klíčová slova:
fotodynamická terapie – singletový kyslík – fotosenzitizér

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 16x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Záněty dutiny ústní a hltanu

Autor kurzu: MUDr. et MUDr. Zdeněk Daněk, Ph.D.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články